is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dooden," zoo zweepte zij het volk op, »men moet ze uitroeien als ratten, die de pest verspreiden. Hoe meer bloed, hoe beter! Als wij hen onder de knie hebben, zal de Engelsche pletrol door de Transvaal en den Vrijstaat gaan over het Boerenuitschot, dat er nog is, en hij zal het tot moes maken. Het land moet rood zijn van bloed, opdat het crras weliger zal opschieten!" Helaas, de Britsche huurlingen volgden maar al te letterlijk den helschen raad op. Blakerend en plunderend doortrokken de woeste horden het ongelukkige land in alle richtingen; ofticieren en legeroversten gaven het voorbeeld, en toen de edele (!!!) Lord Roberts de Leugenaar nog niet hardhandig genoeg te werk ging, werd hij vervangen door den Beul van Soedan, op wiens verleden een smet kleeft, die eeuwen niet zullen uitwissehen, en wiens gemeene tronie alleen in staat is een rilling door de leden te jagen. De guen a nam een aanvang, - de wrake Albions begon tegelijk. Neen, de oorlog was geen oorlog meer, hij nam de gedaante aan van een groot auto da fé, op Spaansche wijs geschoeid. Alva was de beul der Hollanders, Kitchener werd de Nero van Zuid-Afrika. »Wij worden dood gemarteld " schreef een vrouw uit Heidelberg. »Ze dringen de slaapkamers van kraamvrouwen bij dozijnen binnen, jagen ze met haai pas^e oren zuigelingen het veld in, zonder voedsel, zonder kleeding, en steken daarna de woningen in brand! Generaal French liet vijf kanonnen op een huis richten, waar tal van families in gevlucht waren. Het huis werd in brand geschoten, en naar de deerlijk gewonden en verminkten werd verder niet omgezien. Een ander huis werd met petroleum begoten en daarna aangestoken. Het brandde tot den grond toe af. Toen de hyena's het puin onderzochten, of er nog goud of zilver e vinden was. stieten ze met hun ruwe pooten tegen een verkoold menschenlijk.... een stokoude, blinde grijsaard.... hij was gevallen als

slachtoffer van de vrijheid!"

En overal vlamde de mutsaard, en overal zag men hongerige vrouwen en kinderen de wildernis intrekkenhartverscheurende tooneelen hadden iederen dag, ieder uur plaats. O, die wreede Roberts en Kitchener, dat vervloekte Britsch geboefte! Wat een ellende stortten deze ruwe opperbevelhebbers uit over de vrome, trouwe volken van

Krueer en Steyn, wier eenige misdaad hierin bestond, dat hun ar e klopte voor Vrijheid en Recht! Britsche schurken, die u niet ontziet, daar ginds gruwelen te plegen, welke mijn pen weigert neer te schrijven ; Britsche roovers, bandieten, moordenaars, - iedere naam is te goed voor u — mocht slechts éénmaal uw geweten ontwaken; moe 1