is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben; en wan kei moedigen zien al den dag naderen, die hun de genadeslag toebrengt. Maar wij, die het verleden van Transvaal en den OranjeVrijstaat kennen; wij, die weten onder welke omstandigheden de zonen van Kruger en Steyn zijn groot geworden, en van nabij kennisgemaakt hebben met de roemrijke daden hunner vaderen! — we kunnen geen oogenblik aan den goeden afloop van dezen onmenschelijken oorlog twijfelen! Vast en onwrikbaar blijven wij, evenals Oom Paul, vertrouwen op de zegepraal van vrijheid en recht!

Trouwe zonen van Transvaal en Oranje-Vrijstaat, houdt moed, houdt moed, de verlossing is nabij! Het daghet in het Oosten!

0. God, bescherm de dappere Boeren!

Ruste Uw zegen op het heerlijke land, gedrenkt met het bloed van de vrijheidlievende kinderen van Kruger en Steyn!

EINDE.