is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiervan het getuigenis afleggen en een dokter van tuien men dit niet zeggen kan is de naam geneesheer niet waard. Zon dit voor eene verpleegster niet evenzoo gelden?

Ziekenverpleging is een onderdeel van de groote uitgebreide medische wetenschap, en daar menschenliefde haar eerste drijfveer en hulp aan den naaste haar einddoel is, daarom eischen wij dat wie zich aan de eerste wijden ook het standpunt aannemen van de laatste. Niet omgekeerd, en dan maar wat cursus volgen „omdat de dokters tegenwoordig op dat punt zoo veeleischend zijn." Eene verpleegster moet het gevoel hebben dat zij deel uitmaakt van dat groote gilde van menschen die zich wijden aan het verzachten van het lot hunner naasten, en daartoe zoowel hun hoofd als hun hart beschikbaar stellen.

De ziekenverpleging zóó opvattende, is het dan niet kleingeestig onderscheid te maken tusschen de lichaamsdeelen wier ziekten men verplegen zal? Is het dan niet kleingeestig sommige ziekten uit te sluiten van zijn werkkring? Is het niet dom en tevens ontrouw aan de beginselen waarop de medische wetenschap en dus ook haar onderdeel de ziekenverpleging berust, om zich af te wenden van kennis die evenzeer in staat stelt om leed te verzachten? Om onkundig te willen blijven van alles wat betrekking heeft op de geslachtsspheer en met farizeïsche hooghartigheid af te wijzen die in dat opzicht onze hulp inroepen?

Maar dan is het ook noodig theoretisch en practisch evengoed op de hoogte te zijn van de verpleging der geslachtsziekten als van die van alle andere ziekten. Veel misbruik is en wordt er gemaakt van de woorden: „den reinen is alles rein", maar als het ooit geldt, dan geldt het wel van dengeen die met evenveel belangstelling kennis neemt van de paragrafen in dit Handboek die over geslachtsorganen handelen als van de overige. Naast het motto dat ik op het titelblad van den eersten druk plaatste,

Aegroti salus summa lex esto, past wel dit andere, dat ik de tweede uitgave als lijfspreuk op haar levensweg wil medegeven:

Honi soit qui mal y pense!