is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

büv bii patiënten met aambeien, die anders geregeld bloeden, of b vrouwen, indien om sommige redenen de maandregels wegbliiven- in één woord, eene neusbloeding is iets dat zeer dikwyls voorkomt. Het is daarom wenschelijk om er eemge hulp tegen te weten te meer daar er voor lichte gevallen zulke eenvoudige middelen bestaan. Di.- middelen /.ijn de volgende: Vooreerst moet men den patiënt liet hoofd rechtop laten houden en verkoelen dooi kmidwatercomüressen; laat men hem daarbij goed diep en snel ach ter < d kander zu ch ten, dan is dit dikwijls alleen reeds voldoende om het doel te bereiken. Anders gedurende eenigen tijd den neus met de vingers laten toeknijpen, indien men dan maar niet, als men ten slotte den neus loslaat, de bloedstolsels verwjjdert, daal deze het juist zijn, die de bloeding hebben tegengehouden. Mocht dit ook niet helpen, dan kan men zout water of het sap van een citroen laten opsnuiven; baten al deze middelen met, dan kan men ten slotte nog probeeren een reep verbandgaas of linnen of neteldoek met een penneliouder of een potlood zoo ver mogelijk in den neus te duwen, maar dan begint liet tijd te worden om een dokter te waarschuwen. Deze sluit ook de neusholte af, maai van vo.en pn vin achteren tegeliik. Hij brengt een of ander instrument (het best en eenvoudigst een Engelschen of Franschen catheter ) door

Fig. 11. Sonde van Bellocq en hare aanwending. *) Zie Hoofdstuk VI § 2.