is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die holte, dat de uitzetting van de long bemoeielijkt en ten slotte geheel verhindert. In zoo'n geval "wordt het vocht afgetapt door middel van een toestel dat aspirateur heet. De meest gebruikte modellen zijn die van Potain en die van Dieulafoye. Doormiddel van een zuigpomp wordt de lucht uit eene flesch gezogen en daardoor weer het pleuravocht door een in den borstwand gestoken trocart in de flesch (fig. 18). Vóór het gebruik wordt de trocart uitgekookt; heeft men hiertoe geen gelegenheid en wenscht men het instrument te ontsmetten door carbol, dan bedenke men dat de carbol altijd weer weggespoeld moet worden met uitgekookt water. Het zou anders kunnen gebeuren dat het uitstroomende vocht in het buisje stolde door de inwerking van de sterke carboloplossing en zoo verstopte.

Fig. 18. Aspirateur van Potain.

Is er etter in de pleuraholte (men noemt dit empyema), dan zal dit in de meeste gevallen verwijderd moeten worden door eene ruime opening, die men verkrijgt door uit eene der ribben een stukje te knippen (ribresectie). In de gemaakte opening wordt dan een draineerbuis gebracht die de inhoud vroeger in

64

een ruim verband liet loopen. Tegenwoordig verkiest men vaak te hevelen, d. w. z. de opening in de pleura wordt niet grooter gemaakt dan noodig is om de buis door te laten; met een glazen buisje, dat tevens dienen kan om te controleeren of de etter afloopt, wordt hieraan een veel langere caoutchoucbuis bevestigd die in een naast het ledikant staand vat (flesch, kom, emmertje) hangt en daarin met zijne opening onder slappe carboloplossing gedompeld is. Bij de verpleging van dergelijke patiënten heeft men er dan op te letten of de buis voortdurend loopt, en of geen luchtbelletje de vloeistof kol om onderbreekt.

Ik heb nu in de vorige hoofdstukken verteld dat het opnemen van voedsel (zoowel door de spijsverterings- als door de ademhalingsorganen) dient tot opbouw en instandhouding van de verschillende lichaamsdeelen en de weefsels waaruit ze bestaan, het wordt nu tijd om eens na to gaan wat die weefsels zijn,