is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elasverband aanwenden om een gebroken been dat niet al uit zich eu' ooi# irrmil nn znn nlaats bu it.

dan legt men er wel eens een gipsverband overheen, en neemt dit na een dag of drie af, wanneer men veronderstellen kan dat in dien tijd het waterglas er onder wel hard geworden zal zyn.

Is nu een gips- of waterglasverband aangelegd dan is liet niet altüd vooruit met zekerheid te zeggen of op een of andere plek de druk niet te groot is, of (door zwelling gedurende de volgende dagen) te groot wordt. En dit zou de bedenkelijkste gevolgen kunnen hebben: verlamming door druk op de zenuwen, zelfs afsterven van huid en van dieper gelegen deelen door druk op de bloedvaten. Bij patiënten met een gipsverband moet dus gedurende de eerste dagen geregeld gecontroleerd worden of do buiten het verband uitstekende deelen normaal van kleur zijn, niet koud aanvoelen, en bij aanraking liet gevoel niet verloren hebben.

Vroeger liet men dit verband veel langer zitten dan in den laats ten tijd aangeraden wordt. Eene onbewegelijkheid van een arm of een been gedurende 4 - a 6 weken is lang niet onverschillig voor de betreffende spieren, en men laat dan ook tegenwoordig een gipsverband naar nms tandieheden niet lan-

Fig. 22. Spalk van Bruns. ger <jan een acht of veertien

dazen zitten, waarna liet afgenomen wordt en massage en bewer» in rif» nlnats van de vroegere rust treden. Ja, er zijn genees* heeren die tegenwoordig fSren geheel zonder gipsverband i ï iQi n Tndprdaad kriifft men de schoonste, aangenaamste en sne\ste g^iezing van onder- Zoowel als bovenbeenfracturen, door de natienten onmiddellijk of na enkele dagen te laten loopen :niet ii' + otpnn Feu dun criDSverbaiidje wordt om de gebioken

Zrtegd om Se Se£ SS*. » t.» I"»* »

dan het geheele been vastgebonden in de spalk van Bruns ) (lig. Na een week wordt de gips verwijderd en dagelijksche massage aangewend tegelijk met de loopoefeningen.

*) Spreek uit: Broens.