is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in (kyphosis* en een eerste eisch voor de genezing is dan hem van den druk der hooger gelegen wervels te ontlasten. Men deed dit vroeger altijd door de geheels borstkas in een gipspantser, een gipscorset te sluiten, terwijl de patiënt aan het hoofd opgehangen werd; dan wordt de gips hard in een stand van de wervelkolom waarin de ineengedrukte wervel ontlast is (fig. 28). Wanneer de patiënt tegelijkertijd onder de armen wat steun heeft, dan is dat ophangen gedurende korten tijd aan achterhoofd en kin niets onaangenaam, in allen gevalle best uit te houden.

75 Volgen s nieuwere overwegingen is het echter zeer onwaarschijnlijk dat men, althans bij lager gelegen verkrommingen, op die wijze het doel, ontlasting van druk op den aangedanen wervel, bereikt. Zeker beter is de rust op een gipsbed, gepaard met zoogenoemde reclinatie (overstrekking). Patiënt wordt op de buik gelegd, voorhoofd, schouders en dijen gesteund met kussentjes (met hospitaaldoek

UVBIUUK.KBII)

en het voeteneind van de operatietafel naar boven hellend gezet. (fig.'29)Langzamerhand zakt dan de naar achteren gebogen plaats van de wervelkolom in en patiënt wordt van het hoofd tot de bilplooien over een laag watten ingegipst. Van voren blij ft het verband open. Zoodra de gips hard geworden is licht men de geheele schuit van patiënt af, droogt hem in een oven en fatsoeneert de uithollingen voor de armen en zoo noodig voor de billen. Legt men dan naderhand patiënt er weder in en bevestigt

Fig. 28. Zweeftoestel van Sayre. dit verband

met een omge-