is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichzelven dan oplegt, en mocht het eene verpl. eens ooit in haar leven voorkomen dat zij tegenwoordig is bij het toebrengen van eene hevige verwonding, dan doet z\j veel verstandiger om een zakdoek, een touw of wat er bij de hand is om den verwonden arm of het verwonde been te snoeren, op dezelfde manier als zij dit bij amputaties gezien heeft. Bij amputaties en operaties, waarbij men niet gehinderd wil worden door het over de wond stroomende bloed, snoert men n.1. eene sterke elastieke buis of dikke elastieke draad aan de beide uiteinden van haken en oogen voorzien of door een klem vastgehouden en gewoonlijk met het Duitsche woord „Schlauch" aangeduid (tig. 33), om de extremiteit, daarbij zorg dragende dat geen huidplooien tussehen de verschillende toeren

85 Het aderlijk bloedvaatstelsel is ongeveer op dezelfde

manier gebouwd: het bloed dat uit de haarvaten van de ledematen komt vloeit samen in eene dikke ader die in den oksel en in de lies naast de betreffende slag ader ligt. De beide beenaderen vereenigen zich binnen den buik met elkander en met

gekneld kunnen worden. Mindei pijnlijk en minder gevaar opleverend dat er door de knelling een blijvend nadeel (verlamming) zal ontstaan, is de elastieke band van Nicaise (fig. 34). De methode van Esmakch om eerst met een elas tieken zwachtel het bloed uit d« te opereeren extremiteit te drijver vóór men den Schlauch aanlegt wordt tegenwoordig niet meei

toegepast, omuai utso ui j

gevallen zeer gevaarlijk en nooit F's- 34- Hand van Nicaise, i

noodig is. Het is voldoende het eB zijne aanwending. |

lichaamsdeel vóór het afsnoeren een oogenblik rechtstandig ;

omhoog te houden. ^

Fig. 33. Aanwending van den Schlauch.