is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aderen die het bloed uit die streek aanvoeren tot de zoogenoemde onderste holle ader; evenzoo de beide armaderen met elkander en met de aderen, die het bloed uit het hoofd naar het hart terugbrengen moeten, tot de bovenste holle ader, welke beide holle aderen uitmonden in den rechterboezein.

Bloedingen uit aderen zijn van de vorige te onderscheiden door 86 de donkere kleur van het bloed. Ik moet hier waarschuwen om geen geloof te hechten aan hetgeen in alle boekjes die over hulp b;j verwondingen handelen ter onderscheiding van arteriëele en veneuse bloedingen gezegd wordt. Het is niet waar dat indien bij eene verwonding eene arterie geraakt is het bloed er uitspuit, of het zou moeten zijn uit een klein huidvaatje; het welt alleen met veel meer kracht op. Dat uitspuiten kan men alleen maar zien bij eene operatie, wanneer een bloedvat doorgesneden wordb en tevens de wondranden uit elkander gehouden worden, maar niet by eene toevallig ontstane wond die, wanneer de wondranden niet tegen elkander aanliggen, opgevuld is met bloed en bloedstolsels.

Aderbloedingen kan men natuurlijk eveneens stuiten door afsluiting van allen aanvoer, daarenboven echter nog door omsnoering beneden de wond, omdat het bloed in de aderen van beneden naar boven stroomt; ook heeft de zwaartekracht meer invloed op de bloedbeweging in de aderen, omdat de van het hart uitgaande stuwkracht zoover verwijderd is, zoodat by aderbloedingen aan ledematen bijv. het rechtstandig omhoog houden van het deel in den regel al voldoende is om de bloeding te stuiten, althans zeer te verminderen.

De lichaamsholten. De holte van den romp is in twee 87 deelen gescheiden door het middenrif (Lat. diaphragma), de borstholte en de buikholte. Bij de bespreking van de ademhaling heb ik hierop reeds gewezen en medegedeeld dat dit middenrif een dik, vleezig vlies is of liever eene platte spier, die bol naar boven staat en door hare samentrekking meer vlak wordt, zoodit de ruimte er boven grooter en er onder kleiner wordt. Ik wil hier nu nog even bij elkander opnoemen de organen welke in iedere holte liggen.

Boven het diaphragma, in de borstholte dus, ligt niets anders dan de beide longen en tusschen beide in, doch iets naar links van het midden van het lichaam, het hart.

Onder het diaphragma, in de buikholte, ligt boven in liet midden de maag en daaronder de darmen; rechts boven gedeeltelijk door de onderste ribben bedekt de lever en links de veel kleinere milt. Wat lager en tegen den achterwand (de lendenen dus) liggen ter weerszijden van de wervelkolom de nieren.

Het onderste gedeelte van de buikholte, voor zoover zij tusschen de bekkenbeenderen reikt, heet bekkenholte en hierin liggen de blaas en het rectum (zooals we ons herinneren het ondeiste bedeelte van den dikken darm), en bij de vrouw tusschen deze geide laats ten de baarmoeder met rechts en links de eierstokken.