is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders gevormd moet zijn en catheter *) genoemd wordt. Men heeft ze van verschillende grondstoffen gemaakt, van glas (alleen voor vrouwen), van metaal, van liard caoutchouc (Fransche catheters), van week caoutchouc (op voorstel van den Franschen chirurg Nélaton en daarom gewoonlijk nelatons genoemd), van linnen gedrenkt met celluloïde (Engelsche catheters), enz. en wel in verschillende genummerde dikten (fig. 44). Mochten de nummers door het vaak schoon¬

maken uitgewischt zijn, dan kan men ze terugvinden door te zien in welk gaatje van de „filière", een kartonnen of metalen plaatje, de catheter past. Wanneer ze niet hol zijn, noemt men ze bougies.

Ook kan men natuurlijk door zulk eene buis stoffen in de blaas spuiten met het doel om daar geneeskrachtig in te werken. "Wer-

*) Een cathet/er is een spreekgestoelte en hoewel het woord catheter meer misbruikt wordt vuur het laatste begrip dan omgekeerd, dunkt het mij toch niet onwcnschelijk hier op het verschil in spelling te wijzen.