is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. Het gehoor. Aan het gehoororgaan onderscheiden we 120 drie gedeelten: 1°. de oorschelp met de gehoorgang, aan het einde afgesloten door het trommelvlies, 2". het middenoor, (de achter laatstgenoemd vlies gelegen trommelholte metdegehoorbeentjes en de oortrompet, zooals de buis heet die deze holte met de neusholte verbindt) en 3°. het inwendige oor, een zeer ingewikkeld orgaan dat geheel door hard been omsloten ligt en in welks kanalen ten slotte de geluidsgolven aankomen en de uiteinden van de gehoorzenuw bereiken (fig. 54).

Doofheid en de lichtere graad hiervan, hardhoorendlieid, kunnen 121 de meest uiteenloopende oorzaken hebben, en daarvan hangt het af of het te genezen is of niet. Indien eene of andere ziekte het inwendige gedeelte vernietigd heeft, dan begrijpt ieder dat men onherroepelijk doof zal zijn. Maar is de bovengenoemde buis, de oortrompet, die zorgen moet dat de luchtdrukking aan beide zijden van het trommelvlies gelijk blijft, door ontsteking gezwollen en gesloten, dan kan dit laatste niet goed meer werken en is de patiënt hardhoorend en zal er in den regel hierin nog wel verbetering te brengen zijn, o. a. door de „luchtdouche volgens Poutzer'', een behandelingswijze die door veel artsen aan het verplegend personeel overgelaten wordt en die men op de volgende wijze toepast. De patiënt neemt een slok water in den mond, maar slikt hem niet door vóór daartoe ten teeken gt geven wordt. Onderhand brengt men de canule van een groote ballonspuit in een der neusgaten, sluit het andere met den vinger at en geeft nu het afgesproken teeken. Op hetzelfde oogenblik perst men met den ballon lucht in de neusholte. Door

Fig. 54. Gehoororgaan.

ug = uitwendige gehooigang. tv = trommelvlies.

th = trommelholte, ot = oortrompet.

6