is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nefenine moet men leeren dit noch te vroeg, noch te laat te doen. Daarna trekt men den ballon toegeknepen terug en laat hem met eerder los dan nadat de canule uit het neusgat genomen is, andeis zou men weder lucht en slijm asPir®e™n' JhnJfrt de ^tiënt zelf

mAn oen crnVÊTfilfind ÉTelllid 6H VOGlt 01 IlOOlt (16 pdtlGFlt Z61I

soms een knal. BÜ kinderen, die veel aan ontstekingen der

luchtwegen lilden en by wie de oortrompetopening in verhouding

wiider is dan bij volwassenen, zoodat slijm en etter ei zich gemak-

kSflker in ophoopen - bij kinderen is vooral deze methode van

S wLle isnbovendien gemakkelijker; men behoeft hen niet

eens te laten slikken; het schreeuwen dat ze onwillekeurig doen,

is voldoende om hetzelfde doel te bereiken. harrihonrendheid

Nntr fromakkeliiker is de genezing indien de haraliooienaneia

JS& KSS«S.V01! i. IfK

rtiffe "ehoorgang door proppen oorsmeer, bitspuiten met ïau water, soms voorafgegaan door opweeken met glycerine, doet dan

122 WZeei-rednikwiils gebeurt het dat de gehoorgang niet verstopt is 12 doof oorsmeer maar door vreemde voorwerpen en dit natuurlijk

Fig. 57. Keelspiegels.

Kig. 55 Neusspeculuin.

Kig. 5G. Nest oorspecula met spiegel. II c