is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschen waterstoof gezorgd worden dat de temperatuur niet boven 32° stijgt of onder de 30° zinkt. Ook lette men er op dat de spons, die zorgen moet dat de lucht in de conveuse niet te droog wordt, steeds vochtig zij.

Het kind te wasschen en aan te kleeden zou onpractisch zijn daar het dan bij het verschoonen telkens te veel warmte zou verliezen; het best is het in watten te wikkelen en deze om het lichaampje vast te houden met een flanellen hemdje. Ook houde men de geheele kamer flink warm en zorge dat elke schoone luier eerst verwarmd is voor men hem aandoet. Om

utJ iiuemuauugcii

dieper te maken wordt het kind van tijd tot tijd eens verlegd en aan het schreeuwen gemaakt. Voedsel heeft het 168 niet veel noodig, maar daar zulk een zwak kindje telkens maar weinig tegelijk neemt moet het alle uur aan de borst gelegd worden (van de moeder of van een min: kunstmatige voeding komt bij zulke levenszwakke wezentjes in het geheel niet in aanmerking), en als het te zwak

Fig. 71 couveuse. is om te zuigen ox

de tepels niet erg gemakkelijk te pakken zijn, dan moet men wat moedermelk op een lepeltje spuiten en zoo ingieten (b\j slikbezwaren door den neus). Vijf theelepeltjes telkens is voldoende voor eiken maaltijd.

Hoe lang een te vroeg geboren kindje in de couveuse verblijven moet is niet in het algemeen te zeggen, gemiddeld 3 a 4 weken; door schreeuwen als het er in gelegd wordt toont het kind wel dat het rijp is voor het verder leven in gewone temperatuur.