is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alcohol is een zeer zwak antisepticura; het wordt echter in de oogheelkunde vaak gebruikt voor het desinfecteeren der instrumenten, omdat de teedere weefsels waarmede ze in aanraking komen niet tegen de meeste andere bestand zijn. Messen en scharen worden er niet bot van.

184 Chloorzink in eene oplossing van 10% is niet alleen een antisepticum maar verbrandt ook de weefsels die er mede in aanraking komen. Het wordt daarom vaak gebruikt na operaties die wegens tuberculose gedaan zijn, om mogelijke infectie van de deelen die niet weggenomen zijn te vernietigen.

Volgens eene methode, die in Frankrijk meer dan in Duitschland en Nederland in gebruik is, spuit men het ook in tegen dezelfde ziekte.

Pyoctanine is een antisepticum dat een tijd lang zeer aanbevolen is. Men verstaat hieronder oplossingen, poeders, stiften, enz. van eene anilinekleurstof, het methyl-violet. Voor sommige gevallen overtreft het alle andere in werking zonder voor het menschelijk organisme zelf vergiftig te zijn.

185 Formaline, een 40°/0-ige oplossing van formaldehyde (een gasvormige stof) in water. Dit nieuwste der gebruikelijke antiseptische vloeistoffen is zeer werkzaam en daarbij ongiftig. Men gebruikt het in de chirurgie in oplossingen van Vs a 1° % ('lus de in den handel zijnde 40%-tige oplossing verdund met 79 a 3 deelen water). Door verbinding met andere stoffen heeft men er formogelatine, amyloform, tannoform, enz. van gemaakt, die voor wondbehandeling dienen.

186 Behalve deze door hunne scheikundige eigenschappen werkende stoffen hebben we nog andere middelen om bacteriën te dooden: in de eerste plaats hitte, op verschillende wijzen aangewend, 't Behoeft wel geen betoog dat met het verbranden van besmet lijf- en beddegoed tevens alle bacteriën vernietigd worden; we wenschen echter in den regel alleen de bacteriën te dooden, en de voorwerpen die er door verontreinigd zijn te behouden. Kookhitte (dus 100") is ook reeds voldoende; alles wat dus tegen koken kan, kan op deze wijze ontsmet worden. Ook de damp van kokend water is in staat bacteriën te dooden; men bedenke echter dat deze damp, nauwelijks aan de oppervlakte van het water gekomen, onmiddellijk afkoelt en we dus deze methode niet gebruiken kunnen dan tenzij men bijzonder daarvoor ingerichte toestellen gebruikt, desinfectie-ovens, waarin gezorgd is dat de temperatuur van den door de te ontsmetten stoffen stroomenden damp niet lager dan 100n is. We komen hierop later terug.

Ten slotte moet ik nog melding maken van de mechanische desinfectie, bestaande in borstelen, wrijven, schuren en poetsen. Allo drie groepen van middelen, de chemische, de thermische