is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tuberculose zich ontwikkelen en geeft dan aanleiding tot de zoo beruchte „stuipen", waaraan menig kind overlijdt.

Alle kinderstuipjes hebben niet deze ernstige beteekenis. De hersenvliezen zijn op jeugdigen leeftijd veel prikkelbaarder dan

Fig. 75. Trocarts.

later zoodat men kinderen bij de meest uiteenloopende ziekten stuipen ziet krijgen, die met de ziekte zelf verdwijnen zonder een spoor achter te laten. De behandeling bestaat in het appliceeren van eene ijsblaas op het hoofd (zie verder bij 24-4).

203 Scrophulosis, klierziekte. Ieder kent die ongezond uitziende kinderen met bleeke, vale gelaatskleur, domme gezichten, met dikke lippen en neus, vaak met ontstoken oogleden en gezwollen lialsklieren, of litteekens van oude abscessen. Die lymphklieren in den hals zwellen tot groote zoogenaamde pakketten op, verweeken en veretteren (vandaar het woord klierziekte). De geopende of uitgepelde abscessen genezen meestal slecht en langzaam, evenals ieder toevallig verkregen wondje, en evenals de blepharitis (ooglidontsteking), de conjunctivitis en de keratitis. Ze sterven vaak op jeugdigen leeftijd of gaan later aan teling of beentuberculose ten gronde, tenzij hun levensomstandigheden zoodanig veranderen dat ze onder betere hygiënische condities

komen. . , . ,.

Vroeger geloofde men dat het eene aparte ziekte was, die eene zekere voorbeschiktheid tot tuberculose gaf, en nog zijn