Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommige doktoren laten nl. in die periode dagelijks een bad nemen, al of niet met zemelen *), en al of niet gevolgd door inpoedering met talk.

Evenmin als waterpokken een zwakke vorm van echte pokken «oU» is, evenmin is roode hond lichte roodvonk of mazelen. Het is eene aparte ziekte, doch ook zonder veel beteekenis.

Mazelen is zeker wel van allen de meest algemeene ziekte. <510 Weinig menschen die er van verschoond blijven, gelukkig is zij dan ook niet ernstig in de meeste gevallen. Men herkent haar gemakkelijk behalve aan den vorm van het uitslag zelf, aan de gewone verschijnselen: ontsteking van oog-, neus- en luchtpijpslijmvlies, dus roode, tranende oogen, niezen en hoesten. Ernstiger is het indien, wat ook vaak gebeurt, eene longontsteking er bij komt.

Ook na mazelen komt eene afschilfering van de huid, een „desquamatietijdperk", in den regel echter met zeer kleine schubjes. Zoowel bij mazelen als bij roodvonk laten sommige geneesheeren gedurende dezen tijd zemelbaden nemen en de huid inwrijven.

§ 7. Syphilis, lues. Syphilis") is eene ziekte waarmede eene 211 verpl. vaak te maken heeft, doch dikwijls onder vormen d<e zij niet vermoeden zou en dit is een hoofdreden waarom ik haar hier bespreken moet. Onder leeken geldt de syphilis nog veeltijds als eene ziekte waarvoor men zich te schamen heeft (in gezelschap durft men het woord niet eens noemen), en die altijd zou berusten op een onzedelijk gedrag, en hoewel dit nu wel dikwijls het geval is, moet ik toch streng waarschuwen tegen het verdenken van een zeer groot aantal onschuldigen, dat er iets op hun gedrag aan te merken zou zijn, alleen omdat de dokter zegt dat de patiënt „die vieze ziekte" heeft. Daartegenover staat dat vele patiënten syphilis wel degelijk ten gevolge van hunne levenswijze hebben gekregen, zonder dat de verpl. door den eigenaardigen vorm waaronder het optreedt, er vermoeden van heeft. Al moet men ook uit een christelijk oogpunt zelf zeer hoog staan om den eersten steen op een ander te mogen werpen, de vergissing die zoo gemakkelijk mogelijk is, houde nog daarenboven de verpl. er van terug om te oordeelen waar zij slechts te verplegen heeft. Men kan scabies, pediculosis, molluscum contagiosum ook ten gevolge van een onreinen coitus krijgen, toch zal niemand er over denken om dit geslachtsziekten te noemen. De zaak is eenvoudig "flat syphilis eene door innige aanraking besmettelijke ziekte is evenals mazelen en

•) Zie bij 234. ") Klemtoon op de y.

Sluiten