is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water vloeibaar gemaakt moet worden. Verder ichthyol vei nis ), bereid inet stijfsel en eiwit, traumaticine (eene oplossing van guttapercha in chloroform), collodion eene oplossing van schietkatoen in aether). _

Medicamenteuse baden zijn van verschillenden warmtegraad: aai die van gewone kamertemperatuur (15° a 18°) heeten koude baden; lauwe baden hebben eene temperatuur van 80" a 32 , warme van 35" a 40° of soms nog daarboven. Met de verbetering en vergemakkelijking der reisgelegenheden wordt het toepassen van kunstmatige badkuren te huis veel zeldzamer; ook hecht men uit een medisch oogpunt niet meer zoo zeer aan de baden zelf, als wel aan het hygiënische leven en het dieet dat de patienten wel getrouw volgen indien ze in eene vreemde badplaats zijn, maar dat vaak noch een dokter noch eene veipl. thuis vermag te doen in acht nemen. Enkele malen woiden nog wel voorgeschreven:

Aromatische baden. Thee van Va-! KG. kamille ol /2 K(i. kalmuswortel wordt bij de gewone hoeveelheid water van een bad gevoegd.

Dennennaaldenbaden: met toevoeging van U a k 'J- extract van dennennaalden.

Zwavelbaden: ld. van 50—100 gr. zwavelkalium ot andere

zwavelpreparaten.

Zeebaden: ld. van 5 KG. keukenzout.

Sublimaatbaden: ld. van '/a wijnflesch van een 1-percentsoplossing.

Moederloogbaden: ld. van 1 — 3 KG. moederloogzout.

Soolbaden: ld. van V4 KG. moederloogzout.

Zemelbaden: Men bindt ongeveer 1 KG. zemelen in een doek, giet hierop eerst kokend water en slaat er dan mede dooi liet badwater.

Verder modderbaden, zandbaden, enz.

Sublimaat- en zwavelbaden kunnen niet in metalen kuiperi gegeven worden, daar deze er door aangetast worden, men heeft daarvoor steenen, porceleinen of geëmailleerd ijzeien badkuipen.

Behalve deze algemeene baden (dikwijls met het duitsche woord „Vollbad" aangeduid), worden ook nog plaatselijke of locale baden gegeven; zoo spreekt men van een voetbad, een handbad, een armbad, een zitbad, een oogbadje, enz., waai voor men vel schillende vormen en inhoud gebruikt. Zulk een locaal baa kan warm sublimaat (phlegmone), heet zand (rhumatiek) oi

andere stoffen bevatten.

§ 2. Speciale behandeling. Met het oog op de behandeling die de verpl. op voorschrift van den arts in te stellen heeft, moet

•j Icbthol geeft vlekken in het linnengoed, die als ze nog verschijn verwijderd kunnen worden door uitkoken niet groene zeep, anders met eau de

10"