is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitnemen. Bij de chroomzuur-elementen in den vorm van eene flesch (fisr. 78) is gewoonlijk eene inrichting getroflen om de zinkstaaf, indien ze tot boven de vloeistof opgehaald is, in die houding vast te schroeven.

Als electroden gebruikt men geen metaal, daar uit onaangenaam is, maar overtrekt ze met zeemleder, of maakt ze buisvormig, zoodat men aan het eind er sponsjes in kan steken, die dan op de huid gezet worden. Noch zeemleder, noch spons

pf.hter laten den stroom door¬

gaan, „zijn geen geleiders" zooals men het uitdrukt; water wel, en we kunnen dit gebrek dus verhelpen door zeemleer of sponsje met vocht te drenken. Om redenen die ik hier niet kan uitleggen, is het over het algemeen beter, zoogenoemd „physiologisch water" te gebruiken, d. i. water waarin 6 pro mille *) keukenzout is opgelost. Om inwendige organen te electriseeren, gebruikt men wel metalen electroden, zoo bijv. de electroden van Apostoli voor de urethra, voor den uterus, enz. De maag wordt geölectriseerd door haar met water te vullen en hierin een door den oesophagus ingevoerden, tot op het onderste einde na met caoutchouc bekleeden koperdraad onder te dompelen.

Twee verschillende vormen van electriciteit gebruikt men ). Ml de faradische stroom en de constante stroom. De faradische stroom heet naar den natuurkundige Fakaday en wordt ook wel inductiestroom genoemd, omdat het geen stroom van electriciteit is die door eene cel geleverd wordt, maar geïnduceerd, opgewekt door een anderen stroom. In het daarvoor ingerichte instrument laten we den stroom van een element van Leclanché ot van

♦) Ongeveer een eierlepeltje zout op eene flesch water. al komt het niet op eene kleinigheid aan, zoo moet men toch trachten niet te zeer van (leze verhouding af te wijken. Men denke in geen geval nut te doen met liever wat te veel dan te weinig zout te nemen, zoutoplossing dan ü°/oo werkt weer alsof men er geen zout in gedaan had.

•M Als ik althans afzie van de zoogenoemde «statische electriciteit , die alleen aangtwend kan worden in daarvoor speciaal ingerichte ziekenhuizen of sanatoria.

Pig. 78. Chroomzuur-flesch-element.