is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

windingen), dan plaatst men de met physiologisch water bevochtigde electroden op de te electriseeren plaatsen. Heett men eene spier te behandelen, dan kan inen beide electroden op eenigen afstand van elkander op de spier zetten, of de eene over de spier laten glijden en de andere vastdrukken op eene plek waaide beweegzenuw van de betreffende spier tamelijk onbedekt ligt*). De electroden moeten flink aangedrukt worden; eene de huid maar even rakende electrode geeft een onaangenaam prikkelend gevoel.

De constante of galvanische stroom (naar den Italiaanschen 253 natuuronderzoeker Galvani) wordt in den regel geleveid dooi eene batterij van cellen (fig. 80), die ook buiten het gebi uik hun kracht verliezen, waarom er dan ook altijd inrichtingen aan zijn om het zink uit de vloeistof te verwijderen. Heeft men eene batterij van 30 elementen en gebruikt men er dagelijks bijv. 5 van, dan denke men er aan iederen dag een ander vijftal te nemen, zoodat altijd alle cellen gelijke kracht behouden. Het is voornamelijk bij den constanten stroom dat we kathode en anode

Aiulnvo^nDl.

V cl 11 eiJVctllUCJL

den, wijl beider werking zeer verschillend is. Men plaatst gewoonlijk de anode (eene electrode van groote oppervlakte) op het borstbeen, op den buik of in de lendenen, en beweegt de kleinere kathode over de te electriseeren deelen.

Zeer geschikt voor de 254 praktijk zijn de in den laaf,sten tiid hoe langer

Fig. 80. Batterij voor constanten stroom. ^ meer jn zwang ge.

komen accumulatoren. Dit zijn instrumenten die van tijd tot tijd met electriciteit geladen worden door den instrumentmaker en dan gedurende maanden gebruikt kunnen worden, door er, evenals aan de cellen, de electroden met koperdraden aan te verbinden.

Evenals bij het toedienen van geneesmiddelen, is het ook bij 255 de behandeling met electriciteit wenschelijk niet maar in den blinde te electriseeren, maar een zekere maat te volgen, eiken dag dezelfde dosis of eene stijgende dosis te geven. Om electrische stroomen te meten gebruiken we als maat eene eenheid,

#) Het dunkt mij te veel van eene verpl. gevergd, om deze anatomische kennis te bezitten: in elk te behandelen geval vrage zij den medicus om voorlichting.