is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven, maar niet voor pianospelen, het been wanneer ze liggen uitstekend bewogen kan worden, terwijl ze geen voet verzetten kunnen zoodra ze staan, enz. Ook uit de plotselinge genezingen door suggestie en hypnotiseeren, hetgeen natuurlijk niet mogelijk zou zijn, indien er in spieren of zenuwen werkelijke veranderingen hadden plaats gegrepen.

Ook op het gebied van de gevoelszenuwen komen afwijkingen voor, en dan wel het meest de hysterische anaesthesieën (zie 240). Heel wat hystericae zijn er in vroeger eeuwen als heksen verbrand, of als door den duivel bezeten beschouwd, omdat ze, door de hysterie waaraan ze leden, ongevoelig waren voor het doorpriemen der huid, en de hand in kokend water konden steken. Zeer vaak betreft die ongevoeligheid maar ééne helft van het lichaam. — Hiertegenover komen ook hyperaesthesieën, overgevoeligheid, voor.

Een ander symptoom zijn de buien van onbedaarlijk lachen, weenen, hikken, hoesten, kuchen. Velen lijden ook aan heeschheid.

Ten slotte is er nog een vorm van hysterie, dien ik hier bespreken moet, omdat het hoog noodig is dat de verpl. haar vóórkomen kent, ik bedoel dien vorm waarbij bedriegerijen en leugens een hoofdrol spelen.

265 Er zijn patienten, die als eenige uiting harer hysterische neigingen de zucht vertoonen, om door heel bijzondere ziekten interessant te schijnen. Zoo zijn er die zich de vreemdsoortigste zaken in den anus brengen, om later de verpl. verbaasd te zien staan over de vreemde ontlasting, die dergelijke dingen inslikken opdat ze later weer uitgebraakt zullen worden, die zich vrij ernstige verwondingen toebrengen, bijv. in den anus, om aan darmbloedingen lijdend te kunnen schijnen. De hysterische anaesthesie, waaraan ze misschien tegelijkertijd lijden, maakt haar dit gemakkelijk. Het is duidelijk dat het in veel gevallen zeer moeielijk zal zijn zulke patienten te ontmaskeren. Is dit gelukt, dan bedenke men dat de bedriegerij geen gevolg was van eene zedelijke fout maar van ziekte; men moet dus daarvoor geen berispingen geven, integendeel net doen alsof men niets ontdekt heeft, maar.... onderhand zijne voorzorgen nemen dat het niet meer gebeuren kan. En zoo kom ik ongemerkt op de bespreking van de behandeling.

Wanneer ik hier enkele van de meest voorkomende symptomen opgenoemd heb, dan denke men niet dat het onderwerp daarmede uitgeput is, integendeel, over al wat bij hysterie voorkomen kan, zijn boeken vol geschreven, en men moet dan ook nooit verbaasd staan als een of ander verschijnsel door den geneesheer voor hysterisch verklaard wordt. Ik wil er hier verder niet over spreken en liever nog wat zeggen van de behandeling, want er is geen ziekte dan juist de hysterie, waarbij de ver-