is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het reinigen. Hoe hoog de medische wetenschap ook staan moge, het valt niet te ontkennen dat de natuur eigenlijk de zieken genezen moet. Behalve in de chirurgie bestaat de hulp van den geneesheer eigenlijk hoofdzakelijk in het ondeisteunen van het genezingsproces, dat plaats heelt door de natuurlijke verdedigingsmiddelen van het lichaam zelf, het lichaam wordt met andere woorden onder de gunstigst mogelijke voorwaarden gebracht. Alle functies en daaronder dus ook die van de huid moeten geregeld worden, en zooals we weten is reinheid daaivoor eene van de eerste voorwaarden. Een verpl. mag dan ook niet aan het verzoek van sommige patienten voldaan om eens een enkele keer het dagelijksche wasschen na te laten.

Als middel daartoe staat een bad bovenaan. Alle zieken moeten 294 op geregelde tijden gebaad worden; ongelukkig degene die daartoe geen gelegenheid hebben! Een reinigingsbad zij van ten hoogste 32° en dure niet langer dan een kwartier (een thermometer en een klok zijn dus noodzakelijke voorwerpen in een badkamer); van groot 'gewicht is daarna het afdrogen *), dat in den regel juist met veel te weinig zorg geschiedt. Een bad van de genoemde temperatuur en duur, gevolgd door eene stevige afwrijving met een ruwen handdoek, versterkt, werkt opwekkend op lichaam en geest, terwijl een te warm bad, een van te langen duur, waarna de huid vochtig gelaten wordt, iemand rillerig en humeurig maakt.

Maken de omstandigheden het geven van een bad onmogelijk, dan behoort de patiënt dagelijks gewasschen en gekamd te worden, zooals ook een gezonde doet, en daarenboven één-, tweeof meermalen 's weeks over het geheele lichaam. Dat aantal malen hangt af van de toestemming van den dokter, van het al of niet zweeten van den patiënt, enz. Bij veel transpireeren, vooral als het zweet een onaangenamen reuk heeft, zal men natuurlijk vaker wasschen, dan bij een droge huid. In het eerste geval verdient het aanbeveling oksels en voetzolen (ook tusschen de teenen) met spiritus of eau de cologne te wasschen en daarna in te poederen. Ook de uitwendige geslachtsdeelen en hunne omgeving vorderen bij sommige patienten een voortdurende zorg, terwijl verder vaak ooren en navel veel ongerechtigds herbergen.

Ook zijn een zeer groot aantal vrouwen, zelfs uit een stand waarin men het niet verwachten zou, onzindelijk op de tepels der borsten, omdat men in het vooroordeel verkeert dat die ingedroogde afscheidingsproducten van de smeerkliertjes niet verwijderd mogen worden; een reinigingsbad moet in zoo'n geval gevolgd worden door het schoonmaken der tepels met aether of spiritus.

•) N'en déplaise a M. Kneipp.