is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na de bereiding in aanraking geweest zijn met ongedesinfecteerde handen, bevatten natuurlijk weer bacterien, die in de droge stoffen niet gedood worden: antiseptische verbandstoffen zijn niet altijd aseptisch, en mogen dus niet droog gebruikt worden tenzij ze eerst gesteriliseerd zijn. Maar daarenboven zijn er bij sommige operaties en sommige verbanden nog verschillende zaken noodig, die wel natuurlijk aseptisch maar niet antiseptisch behoeven te zijn, en om deze eigenschap nu te verkrijgen, heeft men verschillende methoden. Vooreerst kan men alles vóór het gebruik bevochtigen met eene antiseptische oplossing (iodoformgaas in sublimaat doopen!), maar het meest gebruikelijk is de methode van desinfectie door middel van hitte, verkregen door stroomenden waterdamp var 100° of meer, in speciaal daarvoor ingerichte oventjes of „sterilisators". Ik heb reeds vroeger medegedeeld dat bacteriën niet tegen eene hooge temperatuur kunnen, maar het schijnt dat de meeste eene drooge warmte van 100° beter kunnen verdragen dan het gekookt worden in water van die temperatuur, en ook beter indien ze in eene gesloten bus in waterdamp van 100° eenigen tijd moeten blijven, dan indien men dien waterdamp in beweging doet zijn, er door heen laat stroomen. Op dit beginsel berusten de meeste sterilisators die in de verschillende ziekeninrichtingen in gebruik zijn. Ik zal ze niet nader beschrijven, omdat er zoovele vormen zijn dat het in de practijk er toch op neer komt dat men moet leeren omgaan met het oventje dat voorhanden is.

307 Daar zooals gezegd droge stoffen niet antiseptisch zijn, moet ook de iodoform vóór het gebruik gesteriliseerd worden, en evenzoo de in § 5 van Hoofdstuk II der vorige afdeeling genoemde iodoform-olie. Daar deze ingespoten wordt zou het gevaar van infectie bijzonder groot zijn indien hiervoor niet van te voren gezorgd was. Iodoform steriliseeren kan men op twee wijzen: door ze duchtig met eene sublimaatoplossing te schudden, daarna uit te wasschen met gesteriliseerd water en dan te drogen, of door blootstellen aan formaldehyddamp. Het iodoformgaas in het steriliseeroventje te leggen gaat niet, daar hitte de iodoform doet verdampen en ontleedt. De olie te koken is voor het steriliseeren zeker afdoende, daar haar kookpunt bij 300° ligt, maar de stank die daarbij ontwikkeld wordt is reden genoeg om het niet zoo ver te laten komen; verwarmen totdat ze „stoot" is voldoende, daar dan al reeds eene temperatuur van een 200° bereikt is.

308 Een derde vaak bij verbanden gebruikt wordend iets is eene of andere voor vocht ondoordringbare stof: impermeabel, guttaperchadoek, guttaperchapapier, macintosh, Liverpool-lint, Billrothbatist, Mosetig-batist, gewaste taf, enz.

Scheidt een wond zeer veel vocht of etter af, dan hebben we