is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna begint de gips hard te worden, hetgeen men nog vei haasten kan door wat keukenzout bij het water te voegen.

In § 2 van Hoofdst. IV der Eerste Afd. (zie 73) heb ik reeds gesproken over Breiger's gipswatten, en kan dus hier volstaan

met daarnaar te verwijzen. , . , , . Qri

Verbanddoeken zijn gewoonlijk van katoen en van driehoekige vorm; hoe men ze gebruikt, in eene volgende paragraaf; ik nu eerst nog enkele stoffen opnoemen die meer of minder vaak bij het verbinden gebruikt worden en wier namen de verpl.

^Behalve met de genoemde antiseptica wordt het hydrophiele 312 gaas op wonden aangewend, gedrenkt met:

Eene oplossing van sulphas zinci van Va ot 1 /n. .

Aqua Goulardi, Goulardwater, Eau de Goulard: eene oplossing

van een loodzout. . , .

Aqua Burowi, BüRow'sche vloeistof: oplossing van een loodzout met aluin. , ..„f.

Eene oplossing van onderchlorigzure soda (op het etiket staat, sol. hypochlor. sod.), in het dagelijksch leven gewoonlijk, < oc ten onrechte, chloorwater genoemd.

Eene oplossing van nitras argenti van 1 7o; net woiüt donkerbruin of blauw gekleurde flessehen bewaard, daar het onder den invloed van het licht verandert.

Eene oplossing van ichthyol, enz.

Tot bloedstelping, tot opdroging van de wondvlakte ot tot meerdere granulatieweefselvorming wordt, zooals reeds medegedeeld is, iodoform, magisterium bisrnuthi (ook submtns bismuthi of kortweg bismuthpoeder genoemd) dermatol, airol en vele andere minder bekende stoffen gebruikt. Is de granulatievorming te sterk, zoodat het boven het oppervlak van de huid gaat uitsteken, dan brandt men het weg door het te bestrijken, zgn. „toucheeren" of „aanstippen" met in staafjesvorm gegoten nitras argenti of helschen steen. Om te cauteriseeren (.branden) gebruikt men ook wel rood rookend salpeterzuur, eene sterke oplossing van chloorzink, chroomzuur, monochloorazijnzuur, enz., terwijl als zwak causticum in de oogheelkunde kristallen van sulphas cupri, kopersulfaat of kopervitriool in gebruik zijn.

Ter bedekking van volkomen droge, nauwkeurig gehechte oio wonden of van ontvellingen wordt collodion gebruikt,^ een vloeistof die, daar aether er een hoofdbestanddeel van is, snel opdroogt en dan een dun vliesje achterlaat. Dikwijls wordt er iodoform in opgelost. Men strijkt het op de wond, al of niet over een reepje gaas, met een penseel dat na het gebruik in aether afgewasschen wordt. Maar wegens dat snel opdrogen moet dit vlug geschieden, en men denke er ook aan dat aether zeer gemakkelijk brandbaar is. Eene dergelijke stof is de trau-