is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maticine, caoutchouc in chloroform opgelost; ook dit laat bij opdroging een dun vliesje achter. Het wordt behalve voor wondbedekking ook wel gebruikt om er geneeskrachtige stoffen in op te lossen en zoo op de huid te laten inwerken (bijv. chrysarobine bij Psoriasis).

Pleisters behooren tot de ouderwetsche wondbehandeling. Medicamenteuse pleisters worden nooit meer gebruikt, hechtpleisters nog slechts voor het verband van Baynton voor beenzweren, voor het aanleggen van rekverband, of om een klein verbandje vast te houden indien men geen zwachtel kan of wil gebruiken, echter niet voor wondhechting. Bavnton's kleefpleisterverband voor beenzweren bestaat uit eene reeks van smalle reepen die men sterk snoerend en elkander gedeeltelijk bedekkend over de wond om het been legt. Het komt hierbij aan op den gestadigen en gelijkmatigen druk, niet op de chemische samenstelling van den pleister; het is daarom niet voldoende om kleine reepjes op de wond te leggen. Men neme de reepen zoo lang dat ze om het geheele been aangetrokken kunnen worden. Trekpleisters, Spaansche vliegen, enz. geraken langzamerhand ook geheel uit het gebruik.

Om een weinig afscheidende wond, bijv. een fistel, op een voor verband ongemakkelijke plaats te verbinden, plakt men ter weerszijden er van een breede reep kleefpleister, waaraan twee of meer bandjes genaaid zijn. Deze knoopt men dan b\j de dagelijksche verbandwisseling over het gaas of de watten.

315 Ook zalven') worden weinig meer gebruikt op wonden; in de behandeling van huidziekten spelen ze nog steeds eene groote rol, doch in de wondbehandeling is hunne aanwending beperkt tot het gebruik bij brandwonden en bij lichte ontvellingen. Zalven bestaan uit een of ander vet met eene geneeskrachtige stof gemengd. Vroeger werd bijna altijd reuzel of olie en was gebruikt. Deze stoffen zijn bijna geheel vervangen door de vaseline, de lanoline, de paraffine, enz. De meest gewone bijmengsels zijn boorzuur, iodoform, salicylzuur, zinkoxyde, ichthyol, resorcine, dermatol, naphtol, nitras argenti, tannine, kamfer, enz.

§ 2. Verbandleer. Elk verband moet vastgehouden worden door een zwachtel of een doek, en ik heb reeds opgegeven welke afmetingen en vorm deze hebben moeten. Wil zulk een verband gelijkmatig drukken, niet verschuiven, den patiënt gemakkelijk zitten, dan moet het aangelegd worden volgens de regelen die de ondervinding in dit opzicht heeft doen kennen. Ze zijn de volgende:

Als algemeene regel geldt vooreerst dat men de zwachtelbreedte moet uitzoeken die het meest geschikt is, een regel dien

*) Pleisters hebben eene bepaalde scheikundige samenstelling: eene met zalf besmeerde lap is dus nog geen pleister.