is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zou zeggen dat van zelf spreekt en waartegen men toch o' zoo dikwijls ziet zondigen. Over het algemeen is het 't ^makkelijkst om goed sluitende verbanden te leggen met de smalst mogelijke zwachtels; bij het beoordeelen hiervan moet men bedenken dat breede zwachtels om ongelijkmatig ronde lichaamsdeelen gaan openstaan, taschjes vormen, en al te smalle zwachtels om groote ledematen gemakkelijk verschuiven.

Ten tweede moet men altijd zoo ver mogelijk van het nndden van het lichaam af een verband beginnen; d. w. z. als men een hand verbinden moet, mag men niet eerst een slag om den pols doen en bij het aanleggen van een zwachtel op eene heswond moet' men aan het bovenbeen beginnen en vandaar op den onderbuik overgaan, niet eerst een toer om het middel leggen; terwijl dan elke volgende toer wat hooger komt dan de voorgaande.

Ten derde moet de zwachtel altijd in dezelfde richting blijven loopen. Het is niet volgens de regelen van de kunst indien men begint met van rechts naar links te gaan, plotseling, dooi bijv. eens een toer om een hals of om een arm te doen, van lichting te veranderen en de rest van het verband van links naar rechts

te laten loopen. , , , , , ,

Ten vierde moet de zwachtel bijna het geheele verband bedekken, een klein randje watten moet overal uitsteken om eene

goede afsluiting te bezorgen.

Deze regels zijn geen kunstjes doch hebben ten doel het velband zoo netjes mogelijk te doen zitten, en een verband dat netjes aangelegd is, zal gelijkmatig drukken en beter op zijn

plaats blijven. ,, 0i»

Indien men een zwachtel om een lichaamsdeel rolt, eiken oio

Fig. 88. Dolaira. FI«' 89- T)olahia

toer hooger dan de voorafgaande leggende, dan maakt men eene dolabra*) (fig. 88), laat men tusschen twee opeenvolgende toeren een ruimte open, dan heet het eene dolabra repens (fig. 89). Eene dolabra repens legt men aan om een langzamerhand breeder wordend deel; bovenaan gekomen keert men weer terug om de

•) Klemtoon op de eerste a.