is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verband van Desault.

I. Tweede toer (om den arm aan het f. Derde toer (om den arm te dragen),

lijf te bevestigen).

sterker, totdat men den laatsten toer met kracht aanhaalt

(fis;. 98a en b). , Qcm

Tot de moeielijker verbanden worden gerekend die ter beves- oav tiging van den bovenarm wegens ontwrichting. Een zeer goed verband hiervoor is dat van Velpeau: men laat den patiënt den arm over de borst kruisen en bevestigt dezen dan door een eenvoudigen toer om borst en rug en arm incluis; bij het terugkomen onder den tegenovergestelden oksel gaat men met den

14

Fig. 94. Verband van Veï.peau.

Fig. 95. Verband van Desault.

a. Eerste toer (om het kussentje te bevestigen).