is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens vastgestoken wordt. In de figuur is de derde doek nog niet geheel bevestigd geteekend.

334 Een verband op de geslachtsdeelen houdt men vast met zoogenoemde T-verbanden; voor de vrouwelijke geslachtsdeelen een

enkele | - veruauu, voor de mannelijke een dubbele J (fiS108). Beide bestaan uit een zwachtel om den buik met één of twee banden die in het midden aangenaaid zijnentusschen de beenen doorgebracht aan de voorzijde vastgespeld worden,

Wil men om een arm te steunen niet

Fig. 107. wattenverband. een van de genoemde

ingewikkelde verban-

a. Enkele- T-verband. ». (voor eene vrouw\

d. Aanwending er van

b. 1

ii.

kanwending er van. c. Dubbele- T -verband

(voor een man).

Fig. 108. *f-verbanden.

den aanleggen, dan maakt men een mitella. Een^diagonaal in tweeën gevouwen handdoek wordt met de lange zijde van den driehoek om hals en pols al of niet over den zieken kant gelegd, en men speldt de dan nog vrij hangende punt om den elleboog (fig. 109a, b en c).

Gips- en stii'fselzwachtels kleven genoeg om te blijven zitten, alle andere verbanden echter moeten vastgestoken worden met spelden; daarbij is het volgende