is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infiltraat, en hoe vreemd het ook moge klinken voor eene beginnelinge, toch geloof ik dat ik voor de oudere zusters, voor haar die zich reeds in de operatiekamer thuis gevoelen, eene geheel tegenovergestelde opmerking hier inlasschen moet: dat is nl. dat ernstige zaken ernstig behandeld moeten worden. Het is niet te verlangen van een jong. levenslustig meisje op den leeftijd waarop zij zich tegenwoordig reeds aan de ziekverpleging gaan wijden, dat zij altijd even ernstig kijkt: maar zij toont zich geheel ongeschikt voor den gekozen werkkring als zij voor hare speelsche uitvallen niet den juisten tijd en plaats kiest. Zoo moet ook de operatiekamer voor eene plaats gelden waar een zekere genius loei heerscht. Ook al wordt er op het oogenblik zelf niet geopereerd, dan nog bedenke men dat men op eene plaats staat waar voor medemenschen de ernstigste zaken gebeuren.

De hulp van de operatiekamer-zuster wordt gevergd

in twee opzichten: ten dienste van den operateur en ten dienste van den patiënt. Haar is in de eerste plaats opgedragen de zorg voor de instrumenten, die zij schoonhouden, desinfecteeren, aangeven moet en die zij dus moet kennen.

§ 1. Instrumentenkennis. Van al de oudere namen 338 voor verschillende vormen van messen, lancetten, scalpels, bistouri's, enz., is eigenlijk nog maar alleen

u. Amputatiemes.

h. Bistoui'i. Fig. 111. Mossen.