is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Knievormige schaar. c. Verbandschaar.

Fig. 112. Scharen.

Müseux (fig. 113b). Beiden hebben aan het handvat eene inrichting om ze toegeklemd te houden.

Korentang is de algemeene term voor verschillende vormen van tangen die gebruikt worden om iets vast te pakken; zoo heeft men korentangen om tampons vast te houden (fig. 113c), om polypen uit neus- of uterusholte te verwijderen, enz. De uiteinden zijn gewoonlijk aan de binnenzijde van ribbetjes zoorzien. De tang' van Néla'ton (fig. 113d) draagt aan de binnenzijde scherpe punten die in gaatjes van de tegenoverliggende branche grijpen. Steentangen, om bij steenoperatic de steenen uit de blaas te grijpen, zijn aan hunne voorzijde nog breeder en ook van punten voorzien. Beentangen (fig. 113e) dienen om been vast te pakken en moeten naar evenredigheid van hun doel ook steviger zijn; de meest gebruikte vorm is die van Langenbeck.

Om een doorgesneden bloedvat te pakken en het daarna dicht 341 te binden, gebruikt men of schuifpincetten of kleine korentangetjes die den naam dragen van KocHER'sche pincetten en „pinces Péan," péan'sche pincetten (fig. 114 a en b). De schuif-