is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mo-cautère Paquelin (flg. 120) berust hierop dat men door middel van een caoutchouc ballon met ventiel (evenals die van den ballonspuit) benzinedampen. tusschen den dubbelen platina wand van den brander doorblaast. Is deze vooral in een spiritusvlam gloeiend gemaakt, dan zijn die doorstroomende dampen voldoende om hem gloeiend te hóuden. Zooals de figuur aangeeft wordt de ballon "met eene caoutchouc slang aan het fleschje bevestigd dat de benzine bevat; men blaast dus eigenlijk lucht, die uit het fleschje benzinedampen medeneeint, door den brandei. Dit fleschje heeft gewoonlijk eene inrichting waardoor de verpl. het in haar schortje of ceintuur kan vasthaken. Benzine is eene zeer licht ontvlambare stof; men denke er dus aan, nooit te blazen, zoolang men den brander nog in de vlam houdt.

De galvano-cautère berust op hetzelfde beginsel als de electrische lampen. Een gebogen platinadraad, op een handvat gestoken, wordt met beide uiteinden door koperdraden bevestigd aan de polen van eene galvanische batterij van chroom/uuicellen of van een accumulator. De stroom, die er dan doorheen gaat, brengt den platinadraad aan het gloeien.

Behalve gloeihitte, door bovengenoemde instrumenten geleverd, doü wordt tegenwoordig ook wel de kookhitte aangewend. Zij is dooi sommigen aanbevolen voor bloedstelping, maar vindt voornamelijk aanwending in de gynaecologie*). Het apparaat, atmocautère geheeten, bestaat uit een sterk stoomketeltje waarin water aan de kook gebracht wordt; de stoom hieruit (van een temperatuui van 105° a 115'J) wordt geleid door een uteruscatheter ongeveer volcens Fritsch-Bozeman (fig. 138ot), en daardoor is men in staat die^hooge temperatuur gedurende Va » l'/a minuut op het baarmoederslijmvlies te doen inwerken. _

Behalve deze instrumenten van algemeene chirurgie, instrumenten die bij zeer uiteenloopende operaties gebruikt worden, zijn er nog een groot aantal instrumenten die alleen bij eene bepaalde operatie hunne toepassing vinden. Ik wil ze tegelijker tijd met de bespreking van verschillende operaties opnoemen.

' Indien eene verpl. instrumenten voor eene of andere operatie dol klaarleggen moet, dan hangt de keuze hiervan natuurlijk af van den aard van de operatie; er zijn echtei maai zeei weinige operaties, en dit wijst zich vanzelf uit, waarbij niet noodig zijn: 1°. een of meer messen,

2°. eene gesleufde sonde of eene kropsonde,

3°. een paar chirurgische pincetten (fig. 121a),

4°. eene rechte en eene Cooper'sche schaar,

5°. eenige arterie-pincetten,

6°. een naald voerder,

•) Leer der vrouwenziekten.