is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen genoemde physiologische water. Het is gebleken dat, ook bij het toepassen van de strengste antiseptiek laparotonueén toch vaak slecht afloopen, en wel door het uitdrogen van de soms langen tijd aan de lucht blootgestelde darmen. De zooeven genoemde compressen nu dienen om h u tegen te waken. De verpl. zorge gedurende de geheele operatie het water warm te houden en zoodra de buik geopend is en darmlussen te voorschijn komen, een doek zacht uit te knijpen en aan te reiken, en van tijd tot tijd door een anderen vervangen.

Operaties aan den lever. Nrs. l°-9'.

9°. een thermocautère. . ,, qci

TTrfithrnt,omia interna, het van obl

binnen insnijden van de urethra om eene strictuur te verwijden (zie 99). Het hiervoor gebruikte instrument heet naar zijn uitvinder Maisoneuve, en bestaat uit eene lange rechte of in den vorm van een catheter gebogen gesleufde sonde. Men brengt eerst eeno filiforme bougie, voor dit geval „bougie conductrice" genaamd, door de strictuur, schroeft daarna de sonde er aan en brengt deze op het geleide van de eerste door de vernauwing (fig. 135a). Het mesje dat aan een langen stalen draad zit (fig. l35o) wordt nu in de sleuf geschoven en snijdt de strictuur door (fig. 135c). Bijzondere zorg wordt vereischt voor reinhouden van de sleuf.

Ook van buiten maakt men de urethra wel eens open om eene vernauwing op te heffen; zelfs doet men hiervoor wel

eenS

Sectio alta, letterlijk hooge snede. 362 Men bedoelt hiermede het openen van de blaas in de onderbuik in tegenoverstelling van de opening door klieving van het perineum. Behalve de instrumenten nrs. 1°—9° heeft men dan nognoodig: 1 9°. een itinerarium, eene groote in den vorm van een catheter gebogen

geionUfïn'catheter, die eenige dagen moet blijven liggen

Wordt de sectio alta gedaan om een blaassteen te verwijderen, dan moeten natuurlijk ook nog

Fig. 135. Urethrotoom van Maisoneuve.