is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het SDuitie gevuld is met lysol en men de opening van onderen dichthoudt. Men kan hiermede althans het desinfectans m alle

spleetjes van het leder drukken. „

Na "afloop van de operatie moeten de instrumenten weder uit- ooö gekookt worden. (Het verdient aanbeveling om ze eerst even af te spoelen om het grofste vuil te verwijderen), daarna worden ze geheel uit elkander genomen en goed afgedroogd, waarbij vooral felet moet worden op scharnieren, op hoekjes en gaatjes.

Bloed dat hier of daar is blijven vastzitten verwijdert men gemakkelijk door afspoeling in een waschkom lauw water waarin men één theelepeltje (3 a 4 gram) wijnsteenzuur opgelost heeft.

Om instrumenten met een scharnier op die plaats goed te reinigen en na uitkoken te kunnen afdrogen, heeft veel bezwaar bii de gewone sluiting met een schroefje of klinknageltje. Van-

/lof fporpnwnnrd i.cr n.lle dersreliike ïnstru-

UiUU «^«3^ vw. «•—, o ./

menten vervaardigd worden met sluitingen, die zoodanig ingericht zijn dat men ze in een oogwenk uit- en in elkander kan zetten. Er zijn daarvoor zeer vele manieren, en vooral in dén laatsten tijd ziet men telkens nieuwe vormen; van vele is het vaak aardig om te zien met welk een vernuft men het doel heeft trachten te bereiken. Het is mij niet mogelijk om ze hier alle op te noemen; alleen 'de meest gebruikelijke wil ik vermelden.

Vooreerst dan de charrièke-sluiting (fig. 369 136): op de eene arm van schaar of tang zit een ovaal knopje, in de andere is een ovaal sleufje; slechts in ééne bepaalde richting ten opzichte van elkander staande, kan men beide van elkander verwijderen. Het is eene uitstekende sluiting, mits er niet moedwillig meê omgesprongen wordt; zonder er op te letten of beide ovalen wel in dezelfde ,.i/»viHnrr afnnn bf-h ik meermalen verol. er

lil/U IÜ1& KJUmt/W, *»»■ * _

aan zien rukken en verwrikken om de beide deelen los te krijgen. Het spreekt van zelf dat op zoo'11 manier het ingeklonken knopje

spoedig loslaat of breekt.

Eene eenvoudiger sluiting en tegenwoordig zeer verbreid is die volgens Collin, waarbij aan eenen arm een metalen lip en een gaatje zit en aan den anderen een knopje. Deze arm wordt onder den metalen lip geschoven terwijl het knopje in het gaatje grijpt (fi"\ 1371. Alleen voor instrumenten die aan sterke slijting onderhevig zijn (scharen bijv. door het slijpen) is deze sluiting niet geschikt, daar ten slotte de beide armen niet meer klemmen. Buisvormige instrumenten, canules van spuitjes en trocarts oil

Fig. 136.

CHARRIÊRK-sluiting.