is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiritusvlam eenvoudig en doeltreffend te ontsmetten, maar kan natuurlijk ook met de instrumenten mede uitgekookt worden. Het aïuminium-draad alleen wordt aangetast door soda en moet dus aüart in enkel water worden uitgekookt.

Ten slotte zij van het celluloidgaren vermeld dat het gesteriliseerd in den handel komt, maar dat men liet ook gemakkelijk door koken of in sterilisatoren met stroomenden wateidamp zei desinfecteren tan. Beetjes kunnen in sublimaat-alcohol voor

kleine oneratieties bewaard worden.

Ziide en catgut worden bewaard op glazen spoelen gewikkeld, waarmede ze tegelijkertijd gesteriliseerd zijn; om de on sme^ tin^svloeistoffen of de warmte zeker tot in de binnenste lagen rSLn doordringen, moet men iie.er niet «<mjJ «

Heel veel in gebruik zijn de in flg. 138 afgebeelde glazen bakjes; ze zijn gevuld met de bewaringsvloeistof en daarin is omgekeerd ondergedompeld een ander glazen bakje, door welks bodem de draden naar buiten gehaald en afgewikkeld worden.

380 § 4. De narcose en pijnstillende middelen. Het is algemeen bekend dat tegenwoordig alle operaties pijnloos geschieden, niemand behoeft meer pijn te hebben zelfs van de kleinste operatie Ook om bewuste of onbewuste tegenwerking van den ïatien te keeren worden sommige onderzoekingen wel in kunstmatigen slaap verricht. Maar behalve de kunstmatige slaap (met een grieksch woord narcosis genoemd) hebben we ook nog pijnstillende of liever gevoelloosmakende middelen. Pynloosheid of analgesié *), gevoelloosheid of anaesthesie *).

Dat ik dit onderwerp hier behandel, is omdat ik oordeel dat de kennis er van tot haar vak behoort en omdat zich aan deze bespreking enkele opmerkingen omtrent haar hulp er bij, yastSpenniet echter opdat de verpl. meene dat ztj>na lezing dezer paragraaf zelf kan narcotiseeren. Nog steeds komt er nu en dan

Fig. 138. Zijde- en catgutbakje.

Klemtoon op de laatste lettergreep.