is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt dan een caoutchoucbuis bevestigd, aan het eind waarvan een met gaas overtrokken trechter als kap dienst doet waarop het narcoticum gedruppeld wordt.

386 Behalve het kapje en het middel dat gebruikt zal worden (zorg voor een schaar om de capsule te kunnen verwijderen en een kurketrekkertje!) heeft de verpl. te zorgen dat bij de hand zijn: een handdoek om uit den mond loopend speeksel te verwijderen, een bakje om eventueel braaksel op te vangen en een tongtang. Tongtangen zijn er er in verschillende vormen; zij dienen om bij tongverlamming dit lichaamsdeel naar voor te trekken; ook gebruikt men ze bij een bepaalde methode ter opwekking van de ademhaling, indien deze onder den invloed van het narcoticum mocht opgehouden hebben.

387 Wil of mag men den patiënt niet narcotiseeren dan kan men hem toch een operatie pijnloos doen ondergaan door plaatselijk het gevoel op te heffen. Van de middelen die ons daartoe ten dienste staan noem ik in de eerste plaats het teweegbrengen van

Koude. Zooals ieder uit ondervinding in strenge winters weet is sterke afkoeling in staat de pijn minder te doen gevoelen. Voor ons doel kunnen we die afkoeling bereiken door snel-verdampende vloeistoffen in fijn verdeelden toestand op de huid te blazen. We gebruiken daarvoor de aetherspray of de bekende in den handel voorkomende buisjes met aethyl-chloride (chlooraethyl) of met methylchloruur (chloorinethyl). De methode kan echter niet bij bestaande wonden aangewend worden, en is daarenboven niet geheel afdoende; meer bereikt men door

388 Inspuiting van verschillende stoffen. De cocaïne is daarvan wel de bekendste. De cocaine-oplossing wordt in verschillende sterkten aangewend; ook kan men haar gebruiken om met een watje de wond vlakten of slijmvliezen te drenken en te betten. Jammer dat cocaine een vergif is waarvan men de werking bij verschillende patienten niet voorzien kan. Minder gevaarlijk is de methode natuurlijk dan ook, wanneer men haar aanwendt aan deelen die tegelijkertijd afgesnoerd kunnen worden. Aan zulke deelen, bijv. vingers en teenen, hand en voet, wendt men ook wel de zoogenoemde regionaire anaesthesle *) aan, d.w.z. door het inspuiten van cocaine-oplossing in de buurt van de zenuWstammen, na omsnoering van het deel, bewerkstelligt men een gevoelloosheid niet alleen van het plekje waar men te opereeren heeft, maar van de geheele streek.

389 Een minder gevaarlijke en ook ook zeer goed bruikbare stol is de eucaïne, die op dezelfde manier aangewend wordt. Maar bijna de volmaaktheid in zake plaatselijke verdooving hebben we bereikt door de methode van Schleioh, de zoogenoemde

*) Regio bet. streek.