is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op ingericht dat men niets met de handen behoeft aan te raken: de koud- en heetwater- of stoomkranen worden geopend door middel van een trede, terwijl het wegloopen van het vuile water evenzeer met den voet geregeld wordt. Naast de waschtafel staat een toestel met twee standflesschen inet afvloeiopening bij den bodem, die eveneens door middel van een trede geopend worden,en alcohol en sublimaat bevatten, terwijl sommigen er een derde flesch voor vloeibare zeep *) bij hebben. Na het wasschen moeten de handen afgedroogd worden, en eveneens na de desinfectie met sublimaat, lysol, enz. met een g ester iliseerden handdoek, en mag de verpl. aan niets hoegenaamd meer raken dan aan de instrumenten of wat zij zeker weet dat gesteriliseerd is; niet de armen langs de japon laten hangen of op den rug kruisen, niet meer eens even het gelaat aanraken als de neus kriebelt, niet gedienstig zijn om even eene kom aan te reiken als er om gevraagd wordt, dat moet een ander maar doen, enz. Zoolang zij nog niets te doen heeft, knippe zij vast onderbindingsdraden voor de arteriën in voorraad, armeere **) naalden, enz.

Onder de operatie moeten de instrumenten zoo snel mogelijk aangegeven worden; ik zeg dat de verpl. de instrumenten moet aangeven, toereiken, en niet dat zij ze zich moet laten afnemen; zij moet ze, om het eens plat uit te drukken, den operateur onder den neus duwen. Ook moet zij er op letten hoe zij ze aangeeft, nl. zoo dat de operateur ze zoo voor het gebruik geschikt in de handen heeft; vooral geldt dit van scharen, naald voerders, tangen, enz. die met het handvat vooruit aangereikt moeten worden.

393 Het bloed dat gedurende de operatie over de wond vlakte stroomt, wordt door een assistent weggeveegd, en te dien einde reikt eene andere daarvoor speciaal aangewezen verpl., die zich dus ook volgens alle regelen der antiseptiek gedesinfecteerd moet hebben, tampons aan. Men bedoelt hiermede propjes watten die in sublimaatoplossing uitgeknepen zijn of gesteriliseerde ineengefrommelde stukjes hydrophiel- of sublimaatgaas, propjes watten in een lapje gaas gebonden, gedesinfecteerde sponsjes, enz. Een goed Hollandsch woord ontbreekt voor deze dingen: de een spreekt van tampons, of van watjes, de ander van sponsjes, ook al worden er watten voor gebruikt, terwijl sommigen ook het Duitsche woord Tupfer***) bezigen. De vroeger uitsluitend aangewende sponsen geraken hoe langer hoe meer in onbruik, daar ze zoo moeielijk te desinfecteeren zijn en het te duur is telkens nieuwe te nemen. Voor het geval eene verpl. nog in de omstandigheden mocht komen

•) Recept voor het maken van vloeibare zeep: Men lost 300 gram witte cocoszeep au bain Marie op in 1* L. gesteriliseerd water; als alles goed opgelost is voegt men 168 gr. absolute alcohol toe, die vooraf verdund is met 72 gr. water. Om ze te gebruiken giet men een weinig op een propje steriele ontvette watten en wascht hiermede.

**) Naalden armeeren noemt men het voorzien van de naalden van draden.

•t#) Spreek uit vtoepfer". #