is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heete inspuiting niet van 100n a 110°, maar van ongeveer 40° — 45° moet zijn.

Wordt aan eene verpl. opgedragen een bad van eene bepaalde oyo temperatuur, opgegeven in eene der beide laatste schalen, klaar te maken, of heeft zij slechts een thermometer met deze schalen terwijl de opgave in centigraden *) luidde, dan is het zeer gemakkelijk die verschillende schalen tot elkander te herleiden. Het gemakkelijkst is nog Réaumur tot Celsius en omgekeerd te herleiden, want beiden beginnen bij hetzelfde nulpunt. Tachtig graden van Réaumur zijn gelijk aan honderd van Celsius, dus 4 van den een aan 5 van den ander. 20" R. is dus gelijk aan 25" C., 28° R. = 35° C., enz. Men heeft het aantal graden R. slechts te deelen door 4 en te vermenigvuldigen met 6 om te vinden welken warmtegraad zij volgens Celsius' schaal aangeven. Omgekeerd om een zeker aantal graden C. te herleiden tot het overeenkomstige getal graden volgens Réaumur's schaal, heeft men het eerste getal te deelen door 5 en te vermenigvuldigen met 4. Fahrenheit heeft het getal 212 staan naast het streepje tot waar de kwik opstijgt als de thermometer in kokend water gedompeld wordt; daarom echter zijn die 212 graden van Faheenheit nog niet gelijk aan 100 van Celsius, wantik heb reeds medegedeeld dat eerstgenoemde het getal 32 bij het nulpunt van Celsius schreef. Met de 100 graden van Celsius komen dus maar (212 minus 32 =) 180 van Fahrenheit overeen, of eenvoudiger 5 van den een met 9 van den ander. Nu een voorbeeld van herleiding: 77° F. is (77° - 32° =) 45° boven het vriespunt; 9» F. = 5° C., dus 45" F. = 25° C. Het streepje op den thermometer van Fahrenheit dus waarbij 77 staat, komt overeen met het streepje op Celsius' schaal waarbij 25 staat. Om graden van de schaal van Fahrenheit te herleiden tot graden van Celsius, heeft men er dus eerst 32 af te trekken, dan door 9 te deelen en met 5 te vermenigvuldigen. Omgekeerd om graden van Celsius tot die van Fahrenheit te herleiden, deele men het aantal door 5, vermenigvuldige met 9 en telle er 32 bij.

Vindt men opgegeven voor: de ziekenkamer-temperatuur 65° F. of 14° R., dan is dit ongeveer 18° op C.'s schaal;

de temperatuur van het bloed 99'/^° F- °f 30° R., dan is dit 37°5 op C.'s schaal;

de temperatuur van een bad 85° F. of 24° R., dan is dit ongeveer 30° op C.'s schaal;

de temperatuur van eene inspuiting 110° F. of 35° R., dan is dit ongeveer 43° op C.'s schaal.

Vergelijk ook fig. 143.

*; Zooals die volgens Celsius ook wel genoemd worden.