is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat dit toenmaals nog geschiedde, is zeker geen wonder als men bedenkt, dat in dien tijd en zelfs nog veel later het gelijktijdig bestaan van mensch en mammoet door de vertegenwoordigers der wetenschap bestreden werd. Zulke nieuwe denkbeelden hebben, zelfs wanneer men ze bewijzen kan, tijd noodig tot zij doordringen en door de conservatieve oude heeren, die doorgaans de officieele wetenschap vertegenwoordigen, aangenomen

worden. .

Een weinig gelukkiger dan Bourgeois was L. hibeiro

Fie. 4. Vuursteenen, verzameld door den abt Bourgeois in den miocenen kalksteen van Thenay (Loir-et-Cher). Nat. grootte.

in Portugal, die bij het doorzoeken van jong-miocene lagen van het Tajodal bij Otta eveneens vuursteenen vond, die gemengd lagen met de beenderen van H i p p a r i o n , het bekende driehoevige paard, en van andere miocene dieren, en die de kenteekenen droegen van een kunstbewerking. De voornaamste dier voorwerpen toonde Ribeiro in het jaar 1880 aan het internationale congres van anthropologen te Lissabon, welks leden zich op eene