is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Zuiden van Engeland tot in Midden- ja zelfs ZuidFrankrijk zijn de typen der vuursteenwerktuigen met geringe afwijkingen ongeveer dezelfde. Slechts in het Zuiden van Frankrijk vindt men, met deze grovere steenen wiggen gemengd, een weinig kleinere en ook fijnere vuursteenw'ggen> ZS• coups de poing, die vlakker bijgebouwen en van een scherpe punt voorzien zijn, een vorm, die de Franschen, volgens G. de Mortillet, pointe moustérienne noemen, naar de eerste belangrijke vindplaats in de grotten van L e M o u s t i e r. Deze plaats ligt in het Zuidwesten van Frankrijk, aan den rechter oever der Vézère, een zijtak van de Dordogne in het departe-

Fig. 23. Vuursteenwerktuig; met zoogenaamde Moustierpunt uit de diluviale grintlagen van Abbeville in Noord-Frankrijk. Voor- en achterzijde. (I/3 der natuurlijke grootte).

ment van denzelfden naam. In deze beroemde grotten zijn de typen van Chelles met die van liet zoogenaamde Moustérien van Mortillet gemengd.

Dank zij den onvermoeiden nasporingen van fransche en engelsche palaeontologen, weten wij nu, dat de Chelléenen de Moustérien-cultuur een zelfden ouderdom hebben en dat de grove, amandelvormige Chelléen-wig voor de industrie van Noord-Frankrijk karakteristiek was, terwijl de kleinere, vlakke, eenigszins bladvormige wig, met de zg. Moustérien-punt, als een zuid-fransche, sierlijker verscheidenheid van de laatste moet opgevat worden.

Niet alleen in de grotten van Le Moustier, doch ook