is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wilde ezel van het Keszlerloch bij Thaingen aan den

Untron nn

duidelijke dierenteekeningen trof men ook steenplaten aan, die in rijke overmaat de ruwe omtrekken van allerlei dieren vertoonen en die blijkbaar oefeningstafels zijn, waarop de jagers zich de kunst van teekenen trachtten eigen te maken.

In Laugerie basse, in de Dordogne vond men op een stuk rendierhoren de voorstelling van een jacht op den buffel. De stier met grooten kop is beter geteekend dan zijn vervolger, die achter hem op den grond schijnt gevallen te zijn;

het schijnt alsof deze het dier besluipt en op

het punt is, met de rechterhand een speer naar den buit te werpen. De houding van de armen, vooral van den rechter is zeer onbeholpen weergegeven. Evenals het wolharige wild, is ook de jager met fijne streoen or> het

lichaam voorgesteld, die haren zullen moeten verbeelden ; vermoedelijk zijn niet zijn eigen haren bedoeld, doch die van het dieren vel, dat hij aan had en dat, evenals bij de nog tegenwoordig in het hooge Noorden wonende jagersvolken, als de Eskimos, nauw tegen het lichaam sloot, om het. lichaam beter warm te houden. In een zoo uiterst ruw klimaat, als in den aanvang van den na-ijstijd geheerscht moet hebben, kan de mensch,

Fig. 81. Uit rendierhoren gesneden dolk van een Magdalénienjager, welks handvat een rendier voorstelt, dat, om de hand onder het vasthouden van liet wapen niet te hinderen, de snuit omhoog houdt en zijn horens tegen den rug gedrukt houdt. Om dezelfde reden zijn zijne voorpooten onder den buik gebogen, als of het weg wil springen. Gevonden onder den overhellenden rots van Laugerie basse in de Dordogne (1/3 van de nat. grootte).

Op dezelfde vindplaats ontdekte Massenat een dolk uit het gewei van een rendier gesneden, op welks handvat een groote kattensoort is voorgesteld. Meer naar het noorden vond men in de grot van Bruniquel een dolk van rendierhoren, welks handvat een mammoet vormt, terwijl aan het handvat van een uit mammoet ivoor gesneden dolk twee rendieren waren gesneden.