is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook al was zijn lichaam veel sterker behaard dan tegenwoordig, onmogelijk geheel naakt weêr en wind hebben getrotseerd. Hoogstens zal hij op warme zomerdagen zijn pelskleeding gedeeltelijk hebben kunnen missen. Alisschien stelt de teekening zulk een jager in zomerkleedij voor.

Op een sierstok van la Madeleine is aan de eene zijde eveneens een, naar het schijnt, naakt mensch voorgesteld, die op het punt is, een speer weg te werpen; koppen van wilde paarden voltooien het beeld, terwijl op de achterzijde twee buffelkoppen zijn ingekrast In Laugerie basse vond men een stuk been, waarop onder een rendier een, naar het schijnt, op den rug liggende

F ig. 82. Naakte, sterk behaarde man, die op handen en voeten een rustig grazenden buffel besluipt en op het punt is, een werpspeer naar hem toe te slingeren. De arm, die het wapen werpt, is zeer slecht aangebracht, evenals ook de menschelijke gedaante zeer stijf is weêrgegeven, hetgeen bewijst, dat de teekenaar zich veel meer geoefend had in het teekenen van dieren dan van mensclien. Uit de abris van Laugerie basse in de Dordogne, Zuid-West-Frankrijk.

(I/9 der nat. grootte).

zwangere vrouw geteekend was, met buik en dij op dezelfde wijze gestreept, waarmede haren zullen bedoeld zijn.

Overigens zijn menschen zelden in beeld gebracht. Soms zijn alleen armen geteekend, waaraan slechts de vier vingers te zien zijn. In twee gevallen vond men de armen met zigzaglijnen voorzien, alsof zij door gekleurde of getatoueerde figuren versierd zijn geweest. (Zie fig. 78.)

Vele sierstaven uit rendierhoren zijn slechts met rechte strepen versierd. Ook de van weerhaken voorziene harpoenen zijn dikwijls met een bandornement omtrokken, dat waarschijnlijk de nabootsing is van een lederen riem' waarmede deze punten aan de houten schaft werden vastgemaakt. Andere staven zijn met golflijnen, met zeer pri-