is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen na-ijstijd overal dezelfde was, bereikte zijne cultuur in West-Europa, vooral in Zuid-Frankrijk, een zeer aanzienlijke hoogte, die wij oost- en noordwaarts gaandeweg zien verminderen. Hoe meer wij ons in deze richting bewegen, des te bescheidener nl. de holenvondsten uit dit tijdperk worden. Rijke vondsten uit het Magdalénien heeft men in België, nl. in de grotten aan de Lesse en de Maas bij Dinant, in het bizonder in den Trou de Chaleux gedaan, waar naast maaltijdoverblijfselen, die uit de weggeworpen beenderen der door hem buitgemaakte dieren bestaan, allerlei karakteristieke werktuigen uit steen en been ver¬

vaardigd, alsook sierstaven, harpoenen, naalden enz. in groot aantal gevonden zijn. Teekeningen zijn echter nergens voor den dag gekomen. Doch reeds in het Zuiden van Engeland zijn de overblijfselen uit den Magdalénientijd zeer schaarsch. Een enkele afbeelding- van

o

een dier vond men in een grot bij Creswell.

Langs den Boven-Rijn echter, in de nabijheid van

Schaffhausen, zien wij den jager van het Magdalénien met dezelfde kenmerken zijner cultuur optreden, die wij in Zuid-Frankrijk hebben aangetroffen. De verbindende schakel tusschen deze palaeolithische cultuur in Zuid-Duitschland en die van Zuid-Frankrijk hebben eenige vindplaatsen in het gebied van den Rhöne aan het licht gebracht, o. a. Veyrier aan de Mont Salève, in de nabijheid van Genève, en verder naar het Zuid-Oosten die onder den overhangenden rots des Höteux bij Bossilon, in het departement de 1'Ain. De overeenkomst dezer cultures heeft niet alleen betrekking op den vorm en de bewerking der vuursteenwerktuigen en der met weerhaken voorziene harpoenen, op de gleuven, die de weerhaken vertoonen en wier bedoeling wij boven hebben geschetst, doch

Fig. 93. Naakt mensch, die op liet punt staat een korte speer naar wilde paarden te werpen, waarvan slechts twee koppen geteekend zijn; achter hem zien wij een vogelkop op een langen hals of een slang. Stuk van een sierstaaf, gevonden in de abris sous roe li e van la M a d e 1 e i n e in de Dordogne.

(2'g der nat. grootte).