is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook op de doorboorde sierstaven, de zg. bevelstaven.

De oudste vindplaatsen langs den Boven-Rijn, die in hooge mate onze aandacht verdienen, is de grot Keszlerloch bij Thaingen, in het kanton Schaffhausen, twee uur van de stad Schaffhausen verwijderd. De naam heeft deze grot, die door uitlooging van den witten Jura-kalksteen aan den rand van den noordoostelijken uitlooper van de Zwit-

F'g- 94- De grot Keszlerloch bij Thaingen, in het kanton Schaffhausen, de voormalige kampplaats der rendierjagers uit het Magdalénien in den vroegen naijstijd. (Naar een photographie, uit Heierli, Urgeschichte der Schweiz).

sersche Jura gevormd is, aan de rondtrekkende ketellappers te danken, die in de grot dikwijls een veilige schuilplaats tegen den regen zochten en er zelfs gaarne overnachtten. In een 9 M. hoogen, bovenop begroeiden rotswand voert een 12.5 M. breede en 3.5 tot 4 M. hooge ingang van het Noord-Oosten in het 15.5 M. diepe hol, dat naar