is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken. Bij epidemiën daalden zij uit de eenzame bergstreken naar het dal, om menschen en dieren ziek te maken.

In het water leefden zij als schelmsche N i x e n, die den menschen i'n allerlei, maar vooral in dierengedaanten verschenen, om hen angst aan te jagen; want deze watergeesten werden huiveringwekkend en over het algemeen den mensch vijandig voorgesteld, evenals het element zelf, dat zij zich tot verblijfplaats hadden uitgekozen. Maar a.l te Saarne lokten zij hem in het verderf; toch bezaten zij wijsheid en heelkracht, waardoor zij hem van nut konden zijn.

Even bedriegelijk en onbetrouwbaar als zij, was de groote meerderheid der geesten van afgestorvenen, die als Alben of Elfen in en op de aarde huisden. Om hen gunstig te stemmen werden zij gelaafd met melk, brood en kaas. Zulke elfenoffers werden door onze voorvaderen vooral in zoogenaamde schotelsteenen gebracht. Meestal koos men groote, in bosch en veld verspreide steenen, erratische blokken in het gebied der diluviale gletschers daartoe uit, waarin men kleine, ondiepe, napvormige holten maakte, om er de offerspijzen voor de ellen in te kunnen nederleggen.

Wanneer men hen verwaarloosde of krenkte, dan wreekten zij zich, door de menschen te overvallen en ziek te maken of hen allerlei parten te spelen. Vooral zouden zij de menschen in den slaap pijnigen door angstige droomen en door benauwde ademhaling, door zich op hun borst te werpen, waarvan het duitsch nog het woord „Albdrücken" d. i. „Elfendrücken" — ,,Alb" moet dus met een b en niet met een p geschreven worden, zooals men veelal ziet — heeft overgehouden. Naar aanleiding hiervan noemde men deze vreesaanjagende geesten ook wel Trollen d. i. zij die stappen of draven.

Gaarne verschenen zij om de menschen te foppen en te misleiden, als zoogenaamde Necken — vandaar het duitsche „necken" — of als de zielen van verdronkenen, in de gedaante van allerlei dieren, vooral als zeehonden.

Al deze Elfen dacht men zich doorganns zeer schoon van gestalte, met blanke huid, blond haar en blauwe