is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welfd voorhoofd met nauwelijks ontwikkelde wenkbrauwbogen, krachtige bil- en kuitspieren, smalle, lange en fraai gewelfde voeten, met sterke, groote teenballen en krachtige hielen. Verder een lichtbruine tot witte huidskleur, krullende, lichtbruine tot blonde hoofdharen van ovale doorsnede en een sterk ontwikkelde, lichte beharing op het lichaam.

De eigenschappen van het mongoolsche of gele ras zijn daarentegen : geringere lengte der ledematen, neiging tot brachycephalie of korthoofdigheid, met breed gewelfd verhemelte en wijd geopenden kaakboog, breede, korte kaken, zg. epignathie, zwakke wenkbrauwbogen, kleine, krachtige, doch slechts matig gewelfde voeten. Bij deze eigenschappen komen nog bruinachtige tot lichtgele huidskleur, zwarte, stijve hoofdharen met ronde doorsnede en een spaarzame of het gemis eener lichaamsbeharing.

De eigenschappen van het zwarte of het negerras eindelijk zijn: bovenmatig lange ledematen, neiging tot dolichocephalie of langhoofdigheid, verbonden met prognathie, zoo genoemd, omdat de krachtige, breede en hooge kaken niet loodrecht op elkander staan, doch een meer of minder scherpen hoek met elkander vormen, waardoor de snijtanden een schuinen stand hebben. Verder een donkerbruine tot bijna zwarte huid, zwart, dik kroeshaar van elliptische doorsnede en een spaarzame lichaamsbeharing.

Van deze drie hoofdrassen van het menschengeslacht heeft het zwarte ras het meest den oorspronkelijken vorm van den grijpvoet behouden, het gele heeft een kleineren, korteren en grofbeenigen voet, het blanke daarentegen een langeren, smallen voet met sterke welving verkregen, een voet, die het meest tot een uitsluitend tot steun dienend werktuig vervormd is geworden.

Een kort overzicht van de tegenwoordige menschenrassen leert ons, dat verreweg het oudste ras — het ras, dat van de eigenschappen der eerste menschen de meeste behouden heeft — dat der oorspronkelijke bewoners van Australië en Tasmanië is; het is van alle tegenwoordige menschenrassen het nauwst verwant

ö