is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 134. Fig. ,35.

Fig. 134» Uit vuursteen vervaardigde pijlpunt, uit den ouderen neolithischen tijd; afkomstig uit den paalbouw van

Wangen in de Bodensee. Fig. 135; Kunstiger uit vuursteen behakte pijlpunt uit den jongeren neolithischen tijd ; afkomstig uit den paalbouw van Varese in noordelijk Italië. (Beide op 2/3 der nat. grootte).

toen in Egypte ingevoerde aziatische schapen door kruissing met de oude inheemsche, van het manenschaap afkomstige rassen, deze niet alleen in hooge mate veranderd, doch ook meer en meer verdrongen.

Terwijl aldus het Tragelaphusras, met het Arkalras gekruist, de schapen van Afrika deed ontstaan, zoo ontving het ook op zijn weg over Griekenland naar Midden-Europa bloed van het Arkalras. Bij het turfschaap van aziatischen oorsprong ontstond daardoor de traangroeve, die bij het manenschaap ontbreekt. Overblijfsels van het turfschaap treft men, zooals wij zeiden, tot aan Silezië aan; in den tijd der Romeinen was het in de romeinsch-zwitsersche

kolonie Vindonissa nog talrijk, waarna het echter in den strijd om het bestaan met later gefokte aziatische schapenrassen zich geheel in het gebergte heeft teruggetrokken, waar het zich als het Bündnerschaap met den geitenkop, ook Nalpserschaap genoemd, als een weinig veranderde nakomeling van het oude turfschaap tot op den tegenwoordigen

tiid heeft staanrlp crpVirm-

den, hoewel nu aan het uitsterven is.

In den bronstijd treft men in de paalwoningen naast het kleine turfschaap nog een nieuw ras aan, dat zóó plotseling, zonder overgangsvormen, in Midden-Europa optreedt, dat het hier niet uit het turfschaap gefokt kan zijn, doch van buiten af moet zijn ingevoerd. Eindelijk vindt men onder de overblijfselen van vele Zwitsersche paalwoningen van genoemde periode, vooral aan het Bielerme?.r' ,.^e skeletdeelen van een groothoornig ras. Waarschijnlijk moeten wij dit schaap als de eerste verschijning van een Merinos-ras beschouwen, dat uit het Zuiden werd ingevoerd en zelfs nog in den Romeinschen tijd naar het Noorden der Alpen werd gebracht.