is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bronstijd, door een derde ras gevolgd zijn, welks meest eigenaardig kenmerk de sterke neiging tot korthoofdigheid, brachycephalie, was. Van de beide steentijdrassen is het oudere, met uitgestrekt liggende geraamten en met de zoogenaamde oudere hoekbandceramiek uit de graven van Rheindürkheim en het zg. Rheingewann, het jongere daarentegen, waarvan de geraamten met opgetrokken knieën gevonden werden en met de jongere hoekband-ceramiek, uit het grafveld van F1 o m b o r n afkomstig.

Niet ver van daar werd onlangs bij W a 11 b ö h 1, in de nabijheid van Neustadt a. d. Hardt, een laat-neolithische nederzetting ontdekt, die uit 22 hutten bestond, gebouwd om een vrije ruimte in een naar het Oosten open liggenden halven cirkel. In de hutten moet men reeds, te oordeelen naar de talrijke aan het licht gekomen voorwerpen, die Dr. C. Mehlis uitvoerig beschreef, volgens het stelsel van arbeidsverdeling eenige voorwerpen van dagelijksch gebruik vervaardigd hebben. Alle hier gevonden voorwerpen waren van rijnkiezels of van uit ver afgelegen streken afkomstigen vuursteen gemaakt. Zooals uit de gevonden beenderen blijkt, werd voornamelijk het rund als huisdier gehouden, terwijl men vooral op den oeros en op herten jacht maakte.

In een der hutten stiet men op talrijke platte, deels hartvormige, deels ovale amuletten, die uit de rolsteenen van het laagterras van den Rijn waren vervaardigd en met talrijke, op onregelmatige wijze over de oppervlakte en langs den rand verdeelde, kunstig aangebrachte groefjes, z.g. napjes, bedekt waren. De kleinere exemplaren zijn doorboord en werden ongetwijfeld om den hals gedragen, de grooteren daarentegen, die tot 15 cM. lang en vrij zwaar zijn, hebben wellicht als huisgoden gediend, evenals de Lares bij de Romeinen. Gelijksoortige napjessteenen treft men ook in de neolithische paalwoningnederzettingen, vooral in het Westen van Zwitserland, aan, doch ook in de nederzettingen op het land, die uit dezen tijd in Noord-Duitschland, doch vooral op het eiland Bornholm gevonden zijn, waar men ook grootere steenen, zelfs