is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Chineezen, die met zwarten oost-indischen inkt en een zacht penseel op glad papier schreven, dat uit den bast van den japanschen moerbezieboom vervaardigd werd, brachten op deze wijze hun onduidelijke schrijfteekens voort, waarvan er 4 tot 5000 in het gewone gebruik zijn, hoewel er ongeveer 100.000 moeten bestaan. De bewoners van Mesopotamië daarentegen, die met puntige houten stokjes op zachte kleitafeltjes schreven, die daarna, om het schrift te bewaren, gebakken werden, brachten onder het vlugge schrijven spits beginnende en dik eindigende wiggen voort. De Egyptenaren eindelijk beitelden hun woordbeeldenschrift met groote zorgvuldigheid als hieroglyphen op hunne oudste steenen gedenkteekenen.

Eerst betrekkelijk laat is uit deze woordbeeldenschriften een klankschrift voortgekomen, doordat in het Oosten de Japaneezen 47 klanken en klankgroepen, uit welke zich naar den toon de woorden hunner taal samenstellen, aan teekens van het chineesche schrift ontleenden en daaruit hun ABC, dat i-ro-fa klinkt, samenstelden. De arische Perzen aan den anderen kant vormden uit het woordbeeldenschrift van het babylonische spijkerschrift eveneens een eenvoudig klankschrift, dat echter spoedig door de schnftteekens verdrongen werd, die de Phoeniciërs aan afgekorte beeldenteekens van het egyptische hieroglyphenschrift hadden ontleend. Zij maakten daaruit het voor hunne taal voldoende alphabet van 23 letters, wier teekens slechts medeklinkers waren. Eerst de Grieken maakten dit phoenicische alphabet volkomener, door uit de teekens van Semitische hoogklanken letters voor klinkers te maken en enkele nieuwe bijvoegden, andere samengestelde daarentegen lieten vervallen. De grieksche letterteekens laten hun semitischen oorsprong nog duidelijk kennen, want hunne namen: Alpha, Bèta,' Gamma, Delta', hebben in hun eigen taal geen zin, doch beteekenen in het semitisch achtereenvolgens Aleph de os, Bet het huis, Gimel het kameel, Dal et de deur enz., als een zeker bewijs voor de meening, dat deze teekens oorspronkelijk de afbeeldingen der betreffende voorwerpen zijn geweest.