is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den rechter Dr. Ha/il twee boomen aan, die de lidteekens van talrijke bijlhouwen droegen, veroorzaakt bij het afhakken der voor het afschuwelijke maal bestemde ledematen van gevangenen, die men aan den boom had vastgebonden.

„Bij de overige bewoners van Nieuw-Pommeren, zoowel bij den stam der Baining, welke de bergen in het binnenland van het Gazellen-schiereiland bewonen, als bij de kustbewoners van het voornaamste deel van het eiland, is menscheneterij eveneens gebruikelijk. Dat de aan de Papoea's verwante bewoners van het hoofddeel van NieuwPommeren voor landende vreemdelingen even gevaarlijk zijn als de inboorlingen van het Gazellen-schiereiland, bewijst de overrompeling der manschappen van een in het jaar 1897 aan de Zuidkust gestranden chineeschen schoener. De schipbreukelingen werden, op een Boekajongen na, die ontkwam, door de inboorlingen doodgeslagen en opgegeten.

„Op de Admiraliteitseilanden worden door alle inboorlingen, zoowel door de Ma noes (de paalbewoners) als door de Oesiai (bewoners van het vasteland) menschen gegeten. Op deze eilandengroep schijnen menschenjachten van oudsher een grooten omvang te hebben gehad. Volgens de berichten der inboorlingen zijn in enkele gevallen honderden Oesiai door Manoesstammen vermoord, die zich niet door aantal, doch wel door dapperheid en moordlust van de overwonnenen onderscheidden. De Manoes staan als bizonder listig en wreed bekend. Bij de overrompeling van het handelsstation Komoeli in het jaar 1899 door de Manoes van Mok Madrian, werden een paar zwarte arbeiders levend gevangen. De Manoes huichelden vriendschap en lokten de arme gevangenen in een prauw. Onderweg grepen zij plotseling een der gevangenen en sneden vóór de oogen zijner ontstelde lotgenooten met een obsidaanmes zijn buik open. Een der gevangenen gelukte het later, niettegenstaande een vrij zwaren wond, te ontkomen en ons de wreedheden der Manoes te vertellen. Bij de Manoes komt het meer dan bij de andere inboorlingen van den Bismarck-archipel voor, dat zij vrouwen levend meêvoeren en als slavinnen bij zich houden.