is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenschap met elkander hebben; bij overtreding van dit verbod worden zij door de leden der gemeenschap wegens bloedschande gedood en het lijk wordt aan naburige gemeenschappen verkocht, om door dezen opgegeten te worden. De gemeenschappen noemen zich naar enkele vogels.

Volgens het algemeen geldende moederrecht beslist, in geval van erfenis of andere familieomstandigheden, alleen de verwantschap van moederszijde. De verhouding van vader tot zoon treedt geheel terug tegenover die tusschen oom en neef van moederszijde. Slechts in den strijd worden opperhoofden tot aanvoerders gekozen, hoewel hunne macht een zeer beperkte is, want een ieder doet vrijwel, wat hem eoed dunkt.

o

ReïNHARDT, De mensch in den ijstijd.

33