is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles oudiep onder. Bovendien is het noodig wat compost aarde, met oude eikenschors vermengd er bovenop te brengen. Zoodra het regent, bestrooit men het bed met zuivere houtasch, om het van de noodige kali te voorzien. "Wanneer deze asch na eenige regendagen flink is uitgeloogd, neemt men eenige morieljes, waseht ze met lauw water twee tot driemaal goed af, gelijk men doet wanneer men ze wil toebereiden en besproeit met dit water dat de sporen bevat, het gereed gemaakt bed. Dit besproeien doet men het best bij vochtig, regenachtig weer. Het bed blijft nu tot het volgende jaar rustig liggen en om het onkruid niet te welig te doen groeien, bedekt men het met oude eikenschors of dennennaalden.

In het aanstaande voorjaar zullen de morieljes zich vertoonen.

Bij zeer droog weder moet het bed met lauw water flink begoten worden.

Al de hier genoemde kweekerijen zijn door liefhebbers geprobeerd doch schijnen in het groot als bedrijf niet loonend te zijn en is het dus alleen het geslacht Psalliota of Pratella dat zich met het oog hierop met goeden uitslag laat kweeken.

In het kweeken van deze zwammen die algemeen onder den naam van champignons bekend zijn, staat Frankrijk bovenaan en het is voornamelijk in de omstreken van Parijs, dat men zich hierop bizonder toelegt.

Uit statistische gegevens blijkt dat de dagelijksche oogst, alleen voor Parijs op ongeveer 27000 K.G. kan geschat worden. Berekent men nu het K.G. op 50 cent dan maakt dit per jaar / 4927500.—.

Professor Dufour te Parijs schat de waarde der in geheel Frankrijk gekweekte champignons op achttien millioen gulden.

Waarom is er in ons land zoo weinig lust, om zich op deze zoo loonende teelt toe te leggen ?

Tomaten werden voor een tiental jaren ook heel weinig gebruikt, en nu is de consumptie enorm toegenomen en gaat het den tomatenkweekers naar wensch.